ภาพข่าว: SVL Group ร่วมประชุมคณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบางสะพาน (คปข.)

25 Dec 2018
นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบางสะพาน (คปข.) เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านการขนส่ง โดยมีคณะผู้บริหาร SVL Group ในนามกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร ในพื้นที่อ. บางสะพาน พร้อมคณะกรรมการจากภาครัฐและผู้นำชุมชน รวมกว่า 30 ท่าน โดยมีการมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันก่อน
ภาพข่าว: SVL Group ร่วมประชุมคณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบางสะพาน (คปข.)