ภาพข่าว: มอบผลิตภัณฑ์จากพลาสมา

11 Jun 2019
นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มอบผลิตภัณฑ์จากพลาสมา อิมมูโนโกลบูลิน 5 ทีอาร์ซีเอส ขนาด 50 mL ผลิตโดย ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย ให้แก่ ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือในการรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์ระบาดของโรคหัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ภาพข่าว: มอบผลิตภัณฑ์จากพลาสมา