เชิญชมการประกวด ต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี2562

13 Jun 2019
กรมพลศึกษา และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญชมการประกวด "ต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี2562" ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โซน C วันที่15-16 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
เชิญชมการประกวด ต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี2562

https://www.youtube.com/watch?v=3N3Z2fQqpgk&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=5r_IggGdhJ8&feature=youtu.be