Citi, Societe Generale, DNB และธนาคารระหว่างประเทศชั้นนำ ผนึกกำลังส่งเสริมการเดินเรือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

18 Jun 2019
- ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำร่วมเปิดเผยแนวทางในการปรับพอร์ตสินเชื่อเพื่อการเดินเรือให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ ตามแผนกลยุทธ์ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศที่กำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 50% ภายในปี 2593

สถาบัน Rocky Mountain Institute, Global Maritime Forum และ UCL Energy Institute ประกาศในวันนี้ว่า ธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ 11 แห่ง ซึ่งมีพอร์ตสินเชื่ออุตสาหกรรมเดินเรือทั่วโลกคิดเป็นวงเงินรวมประมาณ 1 แสนล้านดอลลาร์ จะรวมการพิจารณาสภาพภูมิอากาศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจให้สินเชื่อ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นการลดการปล่อยคาร์บอนในการขนส่งทางทะเล

หลักการโพไซดอน (Poseidon Principles) เป็นกรอบการทำงานระดับโลกสำหรับการประเมินและการเปิดเผยแนวทางในการปรับพอร์ตสินเชื่ออุตสาหกรรมการเดินเรือของบรรดาสถาบันการเงินให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ

"ในฐานะธนาคาร เราตระหนักดีว่าบทบาทของเราในอุตสาหกรรมการเดินเรือ ทำให้เราสามารถส่งเสริมการเดินเรืออย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้ หลักการโพไซดอนไม่เพียงตอบสนองสถาบันการเงินต่าง ๆ ในการปรับปรุงการตัดสินใจในระดับยุทธศาสตร์เท่านั้น แต่ยังจะสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมการเดินเรือและสำหรับสังคมของเราอีกด้วย" Michael Parker, Global Industry Head of Shipping & Logistics จาก Citi กล่าว

"หลักการโพไซดอนมีประโยชน์ที่สำคัญหลายประการต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือและสังคมทั่วโลก และทำให้เรา ในฐานะธนาคาร สามารถปรับและลดความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการเดินเรือให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น" Paul Taylor, Global Head of Shipping & Offshore จาก Societe Generale Corporate & Investment Banking กล่าว

"เราขอสนับสนุนให้เพื่อนร่วมอุตสาหกรรมทุกราย มาร่วมกันกับเราเพื่อเป็นผู้นำในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งอุตสาหกรรม ด้วยการลงนามเป็นภาคีในหลักการโพไซดอน" Kristin Holth, Executive Vice President, Global Head of Ocean Industries จาก DNB กล่าว

หลักการโพไซดอนสอดคล้องกับนโยบายและจุดมุ่งหมายของแผน Initial GHG Strategy ที่ประกาศใช้เมื่อเดือนเมษายน 2561 โดยประเทศสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ กลยุทธ์ดังกล่าวกำหนดว่า การเดินเรือระหว่างประเทศจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHF) รวมต่อปีจากระดับของปี 2551 ลงให้ได้อย่างน้อย 50% ภายในปี 2593

"หลักการโพไซดอนนับเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่า การเดินเรือยังคงเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ หลักการดังกล่าวยังเป็นตัวอย่างที่สำคัญสำหรับให้ภาคส่วนอื่น ๆ นำไปปฏิบัติตามเพื่อเข้าสู่อนาคตคาร์บอนต่าต่อไป" Jules Kortenhorst ซีอีโอของ Rocky Mountain Institute กล่าว

สำหรับภาคีผู้ก่อตั้งประกอบด้วย Citi, Societe Generale, DNB, ABN Amro, Amsterdam Trade Bank, Credit Agricole CIB, Danish Ship Financ, Danske Bank, DVB, ING และ Nordea ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของสินเชื่ออุตสาหกรรมการเดินเรือทั่วโลก

หลักการโพไซดอนพัฒนาโดยธนาคารระดับโลกและบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม และได้รับการสนับสนุนจาก Global Maritime Forum, Rocky Mountain Institute และ UCL Energy Institute

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Torben Vemmelund หัวหน้าฝ่ายการสื่อสาร ที่อีเมล [email protected] หรือโทร. +45 2224 1446 หรือเข้าชมเว็บไซต์ www.poseidonprinciples.org