ภาพข่าว: เตรียมจัดงานซีไรต์

10 Jun 2019
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประชุมร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ และกนกวลี กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมงานพระราชทานรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2559 – 2561 และจัดการประกวดกวีนิพนธ์ประจำปี 2562 ณ วังสวนผักกาด เมื่อเร็วๆ นี้
ภาพข่าว: เตรียมจัดงานซีไรต์