ภาพข่าว: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมหลวง สราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดงาน BIOFACH Southeast Asia 2019 และ Natural Expo Southeast Asia 2019

15 Jul 2019
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมหลวง สราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในการเปิดงานแสดงสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติที่ครบวง และ ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (BIOFACH Southeast Asia 2019 และ Natural Expo Southeast Asia 2019) โดยภายในงานได้จัดแสดงสินค้าด้านธุรกิจเกษตรอินทรีย์จากทั้งในและต่างประเทศ กว่า 300 บูธ รวมทั้งการจัดสัมนาและเจรจาเกี่ยวกับธุรกิจออแกนิค งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 ก.ค. 2562 ณ อาคาร 7-8 อิมแพ็คเมืองทองธานี ในการนี้คุณจินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการ สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และคณะร่วมเข้ารับเสด็จฯ พร้อมถวายมาลัยข้อพระกร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
ภาพข่าว: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมหลวง สราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดงาน BIOFACH Southeast Asia 2019 และ Natural Expo Southeast Asia 2019