เครือสหพัฒน์ จับมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เดินหน้าขยายความร่วมมือด้านการศึกษา กับโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ

02 Jul 2019
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในนามตัวแทนของเครือสหพัฒน์ และ โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา เพื่อเดินหน้าพัฒนาการศึกษาในประเทศไทยร่วมกัน โดยมีความตั้งใจที่จะสร้างให้เป็นโรงเรียนชั้นนำแห่งหนึ่งของเอเซีย เน้นการสร้างบุคลากรที่สมบูรณ์พร้อมในหลากหลายมิติที่มากกว่าแค่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างแท้จริง
เครือสหพัฒน์ จับมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เดินหน้าขยายความร่วมมือด้านการศึกษา กับโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ

คุณวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในนามของเครือสหพัฒน์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา คุณบุณยสิทธ์ โชควัฒนา ท่านประธานเครือสหพัฒน์ ได้เล็งเห็นความสำคัญและได้ร่วมมือกับพันธมิตรด้านการศึกษามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 16 ปีก่อน ในการก่อตั้งโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะในประเทศไทย และการร่วมมือกับโรงเรียนบุนกะแฟชั่น โรงเรียนเครือข่ายแฟชั่นระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อก่อตั้งโรงเรียนบุนกะแฟชั่นในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งในปีนี้ ทางเครือสหพัฒน์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งอีกรายอย่างโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ก่อตั้งขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ประเทศอังกฤษ (King's College School, Wimbledon) หนึ่งในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก เรามองว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาการศึกษาในประเทศไทยให้มีคุณภาพอย่างอย่างแท้จริง และช่วยสร้างชื่อเสียงให้กรุงเทพขึ้นเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคเอเซียต่อไป ปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ (King's College International School Bangkok) ได้รับการดูแลโดยกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์ที่ตรงกันกับเครือสหพัฒน์ในด้านการพัฒนาการศึกษาไทย อย่าง ท่านศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์ ประธานบริหารโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ และ มร. ธอมัส บานยาร์ด ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ โดยเครือสหพัฒน์จะช่วยสนับสนุนในการจัดหาที่ดิน สถานที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ก่อตั้ง รวมไปถึงโอกาสการเข้าร่วมลงทุนในโรงเรียนนานานชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ภายในเวลาที่กำหนด ตามสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งในอนาคต หากมีโอกาส ทางเครือสหพัฒน์เองก็ยินดีในการขยายความร่วมมือทางการศึกษากับโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพในด้านอื่นๆ ต่อไป

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์ ประธานบริหารโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ กล่าวว่า โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ มีแผนเปิดสอนตั้งแต่ชั้น Pre-Nursery (2 ขวบ) จนถึง Year 13 (18 ปี) สามารถรองรับนักเรียนได้เต็มที่ 1,500 คน เป็นโรงเรียนแห่งที่ 3 ในโลก และแห่งแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ก่อสร้างด้วยความร่วมมือกับโรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในห้าสุดยอดโรงเรียนที่มีคะแนนสอบดีที่สุดของอังกฤษมาโดยตลอด นักเรียนของโรงเรียนสามารถสอบเข้าในมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้ปีละประมาณ 25% หรือประมาณ 300 คน ในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้นักเรียนมากกว่า 90% สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ตนเองเลือกเป็นอับดับแรกทั้งในประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด พรินซ์ตัน สแตนฟอร์ด และเยล ได้สำเร็จ

"ทั้งนี้ เรามีวิสัยทัศน์ที่มองไปไกลกว่าเรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการเท่านั้น เรามุ่งเน้นให้เด็กมีทักษะความรู้ที่รอบด้าน (Well-Rounded Talent) ผ่านการทำหลักสูตรร่วมผสม หรือ Co-curricular Programme ซึ่งหมายถึงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ออกแบบให้เป็นกิจกรรมที่อยู่นอกห้องเรียน เน้นสิ่งสำคัญคือ ความคิดสร้างสรรค์ วิชาการ กีฬา และศิลปะ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทำควบคู่ไปกับการดูแลนักเรียนแบบ Pastoral Care ซึ่งเป็นการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อปลูกฝั้ง 'คุณค่า' ของนักเรียนในทุกเรื่องและทุกมิติของความเป็นคิงส์คอลเลจ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน กีฬา กิจกรรมสันทนาการ เพื่อนำไปสู่ความสุขต่อการเรียนรู้จนนำไปสู่ผลการเรียนที่ดีในที่สุด โดยคุณครูจะดูแลนักเรียนด้วยความใส่ใจ เห็นถึงพัฒนาการของเด็กแต่ละคนต่อเนื่องไปตั้งแต่เด็กจนโต เพื่อจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน เราต้องการสร้างพลเมืองที่ทรงคุณค่าให้แก่โลกในอนาคต เด็กๆ จะต้องมีความสมบูรณ์พร้อมของความประพฤติและมารยาทที่นอบน้อม (Good Manners) จิตใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตา (Kindness) และจิตวิญญาณแห่งการใฝ่รู้สู่ปัญญา (Wisdom) เราเชื่อมั่นว่าหัวใจที่ยิ่งใหญ่จะสามารถพาให้เด็กๆ เติบโตไปได้ไกลกว่า" ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ กล่าว

โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ตั้งอยู่บนถนนรัชดา-พระราม 3 บนพื้นที่ศูนย์กลางเมืองที่มีเส้นทางด่วนที่สามารถเข้าถึงได้ 3 เส้นทางด้วยกัน โดยจะเปิดทำการเรียนการสอนในปี 2563 บนพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 41,000 ตร.ม. และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน อาทิ อาคารเรียนเด็กเล็ก (Early Years Centre) ที่ถูกออกแบบให้มีห้องเรียนขนาดใหญ่ 64 ตร.ม. สนามเด็กเล่นทั้งในร่ม และกลางแจ้ง เลนจักรยาน ห้องทำอาหาร สระว่ายน้ำเด็กเล็กโดยเฉพาะ และ Splash Area, นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นต่างๆ อาทิ สปอร์ตฮอลล์ ขนาด 3 สนามบาสเกตบอลที่มีการติดตั้งระบบปรับอากาศ สระว่ายน้ำในร่ม ระบบน้ำเกลือ ขนาดโอลิมปิค 50 เมตร ห้องประชุมอเนกประสงค์ขนาด 150 และ 600 ที่นั่ง พื้นที่สำหรับกิจกรรมในร่วมกว่า 2,000 ตร.ม. และอาคารที่จอดรถในร่ม จำนวน 250 คัน เป็นต้น

ทั้งนี้ โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจ จะเปิดรับสมัครนักเรียนชายและหญิงเพื่อเข้าเรียนในปี 2563 นี้ ตั้งแต่ชั้น Pre-nursery (2 ขวบ) จนถึง Year 6 (11 ขวบ) ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป ผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือ www.kingsbangkok.com

เครือสหพัฒน์ จับมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เดินหน้าขยายความร่วมมือด้านการศึกษา กับโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ