สภาสถาปนิกเดินหน้าเตรียมจัดงานสภาสถาปนิก’19 (ACT Forum’19) เพื่อสถาปนิกทุกสาขา พร้อมให้ความรู้สู่สาธารณชน

21 Mar 2019
สภาสถาปนิก ร่วมกับ อารยะ เอ็กซ์โป แจงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมงาน "สภาสถาปนิก'19" หรือ ACT Forum'19 งานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรมและแสดงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง งานเดียวในประเทศไทยที่มีการรวมกลุ่มสถาปนิกครบทุกสาขา จากความร่วมมือระหว่างองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประชุมสัมมนาและการให้ความรู้ทางวิชาการ กับบริษัทมืออาชีพในการจัดงานแสดงสินค้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อสถาปนิกทุกสาขา โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี
สภาสถาปนิกเดินหน้าเตรียมจัดงานสภาสถาปนิก’19 (ACT Forum’19) เพื่อสถาปนิกทุกสาขา พร้อมให้ความรู้สู่สาธารณชน

พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน นายกสภาสถาปนิก กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า "งานสภาสถาปนิก'19 เป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดรับและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 มาตรา 7(5) ที่กำหนดว่าสภาสถาปนิกมีหน้าที่และบทบาทในการเผยแพร่และให้บริการด้านวิชาการต่างๆ แก่ประชาชนและองค์กรอื่นที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม ซึ่งทางสภาสถาปนิกได้ตระหนักและให้ความสำคัญในข้อนี้ จึงได้มีการริเริ่มจัดงานสภาสถาปนิก'19 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีของสถาปนิกทุกสาขา ครบถ้วนและยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย จากจำนวนสมาชิกสภาสถาปนิกมากกว่า 30,000 คน ครอบคลุมทั้ง 4 สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม ทั้งสถาปัตยกรรมหลัก, สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์, ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมผังเมือง การจัดงานในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของการจัดสัมมนาระดับนานาชาติและการประชุมเชิงวิชาการ มีการเชิญวิทยากรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศทั้ง 4 สาขา เพื่อแบ่งปันความรู้และแนวคิดด้านการออกแบบ เป็นการสร้างกระบวนการทางความคิดและการพัฒนาวิชาชีพของสถาปนิกอย่างครบถ้วน สอดคล้องกับการที่สภาสถาปนิกสนับสนุนให้สถาปนิกไทยมีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง"

นายประกิต พนานุรัตน์ ประธานจัดงานสภาสถาปนิก'19 ได้เผยถึงรายละเอียดการเตรียมความพร้อมการจัดงานในครั้งนี้ว่า "งานสภาสถาปนิก'19 จะจัดขึ้นภายในแนวคิด "REACT" (รีแอ็ค) ตอบสนอง ต่อยอด ต่อเนื่อง ต้องการสื่อถึงสภาวการณ์ในปัจจุบันที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมรวมถึงทุกวิชาชีพ มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่พัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยการศึกษาต่อยอดความรู้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของความรู้ต่างๆ จะมีการสัมมนา เสวนา และประชุมเชิงวิชาการทางสถาปัตยกรรม รวมกว่า 30 หัวข้อ แบ่งเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่

Forum A: The Key Note (A Forum for Inspiration) เป็นการเปิดโอกาสให้สถาปนิกไทยและผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมรับฟังแนวคิดจากสถาปนิกที่มีชื่อเสียงในระดับโลก เพื่อเป็นการให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาการทำงานสู่ระดับสากลต่อไป

Forum B: The Practice (Sharing Knowledge from a Master) เป็นการให้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพแก่สมาชิกสภาสถาปนิกและประชาชนทั่วไป โดยจะมีเนื้อหาครอบคลุมการปฏิบัติวิชาชีพทั้ง 4 สาขา รวม 5 ประเภทงาน ทั้งในส่วนงานศึกษาโครงการ, งานออกแบบ, งานบริหารและอำนวยการก่อสร้าง, งานตรวจสอบ และงานให้คำปรึกษา

Forum C: The Innovation (Discussion for the Best Solution) เป็นการสัมมนาที่มุ่งเน้นการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

Forum D: The ACT Services (ACT Commitment to Serve Our Society) เป็นกิจกรรมที่สภาสถาปนิกให้บริการสังคมในรูปแบบของการให้คำปรึกษาโดยตรงแก่ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมโดยกลุ่มสถาปนิกอาสา และยังเปิดพื้นที่และโอกาสให้สถาบันการศึกษาเผยแพร่ผลงานการเรียนการสอน งานวิจัย ที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งทั้งหมดนี้ทางคณะทำงานจะได้ทำการคัดสรรและคัดเลือกหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงสถาปัตยกรรม เพื่อสถาปนิกทุกสาขาและเพื่อสาธารณชนอย่างแท้จริงต่อไป

นายศุภแมน มรรคา ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท อารยะ เอ็กซ์โป จำกัด ผู้จัดงาน เปิดเผยถึงการตอบรับจากผู้แสดงสินค้าในการร่วมงานสภาสถาปนิก'19 ว่า "ทางอารยะ เอ็กซ์โป รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สภาสถาปนิกให้ความเชื่อมั่น ไว้วางใจในการจัดงานที่เป็นการรวมสถาปนิกไว้ครบถ้วนทั้ง 4 สาขา และเป็นการจัดงานในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดของปี ทำให้มีการตอบรับเข้าร่วมการจัดแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุต่างๆ เป็นอย่างดี ขณะนี้มีผู้นำตลาดสนใจจองพื้นที่แล้ว อาทิ บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีเอ็นพี พลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท วิชั่นกลาส อินดัสทรีส์ จำกัด, บริษัท โอทูอี ซัพพลาย จำกัด, บริษัท อีดีแอล ลามิเนตส์ จำกัด และบริษัท อาริทโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น ทุกบริษัทเห็นด้วยกับการจัดงานช่วงปลายปี ซึ่งเป็นจังหวะเหมาะในการเปิดตัวเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ให้เหล่าสถาปนิก นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง วิศวกร และประชาชนทั่วไป ได้อัพเดตเทรนด์ใหม่ เป็นไอเดียในการสร้างสรรค์งานออกแบบและก่อสร้าง งานสภาสถาปนิก'19 จะมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างล่าสุดได้นำมาร่วมจัดแสดงให้ได้ชมกันอย่างหลากหลาย รวมถึงนวัตกรรมใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อน มาร่วมเปิดตัวกันที่งานนี้เป็นที่แรก คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมากกว่า 500 รายจาก 30 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ อเมริกา, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, เยอรมนี, มาเลเซีย และจีน เป็นต้น สำหรับผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ โทร.0-2318-4689 อีเมล [email protected] หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ActForumExpo.com"

สภาสถาปนิกเดินหน้าเตรียมจัดงานสภาสถาปนิก’19 (ACT Forum’19) เพื่อสถาปนิกทุกสาขา พร้อมให้ความรู้สู่สาธารณชน สภาสถาปนิกเดินหน้าเตรียมจัดงานสภาสถาปนิก’19 (ACT Forum’19) เพื่อสถาปนิกทุกสาขา พร้อมให้ความรู้สู่สาธารณชน สภาสถาปนิกเดินหน้าเตรียมจัดงานสภาสถาปนิก’19 (ACT Forum’19) เพื่อสถาปนิกทุกสาขา พร้อมให้ความรู้สู่สาธารณชน