สนจ. ชูแนวคิดรักษ์โลก “Zero Waste” รณรงค์ใช้ภาชนะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในงาน “คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต”

20 Mar 2019
นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ประธานคณะกรรมการจัดงานคืนเหย้าชาวจุฬาฯ 2562 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) เปิดเผยว่า งานคืนสู่เหย้าจุฬาฯ ในปีนี้ จัดขึ้นในชื่อ "คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต" ภายใต้ธีม "EXplore the NEXT" ซึ่งในงานจะมีกิจกรรมที่ให้สาระความรู้ต่างๆมากมาย โดยอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในงาน คือ การให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยภาชนะที่ใช้ในงานคืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต ทั้งจาน ชาม ช้อน ส้อม จะใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปราศจากภาชนะและอุปกรณ์ที่ทำจากพลาสติกและโฟม ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของ สนจ. ที่ต้องการรณรงค์ให้นิสิตเก่าจุฬาฯ ได้มีส่วนร่วมรักษ์โลก และปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เป็น Zero Waste สอดคล้องกับมาตรการลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ซึ่งจุฬาฯ ได้ริเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในวันที่ 26 มีนาคม ตรงกับวันจัดงานคืนสู่เหย้า
สนจ. ชูแนวคิดรักษ์โลก “Zero Waste” รณรงค์ใช้ภาชนะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ในงาน “คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต”

สนจ. จึงขอเชิญชวนนิสิตเก่าจุฬาฯ ทุกคณะทุกรุ่น มาเปิดประสบการณ์กับจุฬาฯ ในยุค 5G พร้อมชมประเทศไทยแห่งอนาคตในสถานที่ต่าง ๆ ของจุฬาฯ ซึ่งบางคนไม่เคยสัมผัสมาก่อน อาทิ Siam Innovation District ศูนย์การเรียนรู้ สนับสนุนงานไอเดีย พื้นที่ต่อยอดธุรกิจสตาร์ทอัพ รวมทั้งหอประวัติจุฬา พิพิธภัณฑ์กายภาพ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ CU Sport Complex อุทยาน 100 ปี นอกจากนี้ ยังมีบูธ Sound of Chula ซึ่งเป็นสื่อเสียงสร้างสรรค์ที่จุฬาฯ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องต่างๆ โดยจะมีการจัดรายการสดให้ผู้ร่วมงานได้ฟังด้วย

งานคืนสู่เหย้าจะจัดขึ้นใน วันที่ 26 มีนาคมนี้ เวลา 17.00 น. ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า บัตรราคา 200 บาท ซื้อได้ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ สมาคมนิสิตเก่าคณะต่าง ๆ รวมทั้งสมาคม ชมรม ชุมนุมนิสิตเก่าในจังหวัดต่าง ๆ หรือ ติดต่อสอบถามที่คุณพรรณนิดา 02 215 3488 ต่อ 17 โดยรายได้จะนำไปใช้ประโยชน์แก่นิสิตปัจจุบันและสร้างประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป

สนจ. ชูแนวคิดรักษ์โลก “Zero Waste” รณรงค์ใช้ภาชนะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ในงาน “คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต” สนจ. ชูแนวคิดรักษ์โลก “Zero Waste” รณรงค์ใช้ภาชนะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ในงาน “คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต”