SE-ED ชูยุทธศาสตร์ “ร้านหนังสือที่มีสาขามากที่สุดในประเทศ” พร้อมเปิดตัวโครงการ “มีน้อยอ่านมาก” และกิจกรรม “เพื่อน SE-ED” งานที่น่าทำที่สุดในโลกสำหรับวัยรุ่น

22 Mar 2019
SE-ED ชูยุทธศาสตร์ "ร้านหนังสือที่มีสาขามากที่สุดในประเทศ"
SE-ED ชูยุทธศาสตร์ “ร้านหนังสือที่มีสาขามากที่สุดในประเทศ” พร้อมเปิดตัวโครงการ “มีน้อยอ่านมาก” และกิจกรรม “เพื่อน SE-ED” งานที่น่าทำที่สุดในโลกสำหรับวัยรุ่น

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2562 ทีมผู้บริหาร SE-ED นำโดยนายเกษมสันต์ วีระกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดแถลงข่าวถึงสถานการณ์ และทิศทางของบริษัทภายในปี 2562 พร้อมเปิดตัวโครงการ "มีน้อยอ่านมาก" และกิจกรรม "เพื่อน SE-ED" งานที่น่าทำที่สุดในโลกสำหรับวัยรุ่น ณ โรงแรม S31

โดยภารกิจแรกๆ ที่นายเกษมสันต์ได้เริ่มดำเนินการคือ การกระตุ้นขวัญและกำลังใจของบุคลากรในองค์กรให้กลับมามีพลังเต็มเปี่ยม โดยเฉพาะทีมงานที่อยู่สาขาต่างๆ ทั่วประเทศไทย นายเกษมสันต์ ทีมบริหาร และฝ่ายจัดการ จึงร่วมใจกันลงไปช่วยพื้นที่ร้านสาขาต่างๆ กว่า 100 สาขาในระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการเติมพลังใจ และจุดประกายความหวังให้กับทีม รวมถึงการจัดคอร์สฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับทีมทั่วประเทศโดยทันที

เนื่องจากซีเอ็ดมีจุดแข็งจากการที่มีภาพลักษณ์ความเป็นร้านหนังสือที่ชัดเจนที่สุด และมีสาขามากที่สุดในประเทศเกือบ 350 แห่ง ดังนั้นซีเอ็ดจะใช้ความเป็นเครือข่ายร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารให้สอดคล้องกับทำเลที่ตั้ง (Localization) เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และมีเสน่ห์ให้กับสาขาในพื้นที่ต่างๆ

ในปีนี้ ซีเอ็ดได้เปิดตัวสำนักพิมพ์ใหม่ 5 สำนักพิมพ์ คือ สำนักพิมพ์ Fukurou (ฟุกุโร) หมวดคู่มือเรียน-สอบระดับประถมและมัธยม, Wisdom World หมวดคู่มือเรียน-สอบระดับอุดมศึกษาขึ้นไป, Unicorn หมวดวรรณกรรม, Life+ หมวดสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ อาหาร และ Change+ หมวดจิตวิทยา พัฒนาตนเอง

ซีเอ็ดจะยังคงยึดมั่นและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมผ่าน โครงการ CSR ต่างๆ ที่เคยทำมา และริเริ่มโครงการใหม่ๆ อาทิ โครงการ "มีน้อยอ่านมาก" โครงการส่งเสริมการอ่านผ่านการแบ่งจ่าย สำหรับกลุ่มนักเรียนประถม, มัธยมต้น และมัธยมปลาย ที่จะช่วยให้น้องๆ สามารถอ่านหนังสือได้มากตามที่ต้องการ โดยดำเนินโครงการผ่านร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์สาขาที่อยู่ใกล้เคียงโรงเรียน 100 สาขาทั่วประเทศ และมีการวางแผนที่จะขยายโครงการไปสู่กลุ่มอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ ซีเอ็ดยังได้จัดทำโครงการ "เพื่อน SE-ED" งานที่น่าทำที่สุดในโลกสำหรับวัยรุ่น โครงการที่จะเฟ้นหาเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี ที่มีนิสัยรักการอ่าน เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ บุคลิกดี มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก ที่จะมาแสดงความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ ผู้ชนะเลิศเพียงคนเดียวจะได้เซ็นสัญญาเป็น "เพื่อน SE-ED" มูลค่า 500,000 บาท เพื่อร่วมกับซีเอ็ดสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยรักการอ่านเป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมรับสิทธิอ่านหนังสือฟรีตลอด 1 ปี โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 28 เมษายน 2562 ทางแฟนเพจ เพื่อน SE-ED

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : http://news.se-ed.com/?p=6523

SE-ED ชูยุทธศาสตร์ “ร้านหนังสือที่มีสาขามากที่สุดในประเทศ” พร้อมเปิดตัวโครงการ “มีน้อยอ่านมาก” และกิจกรรม “เพื่อน SE-ED” งานที่น่าทำที่สุดในโลกสำหรับวัยรุ่น SE-ED ชูยุทธศาสตร์ “ร้านหนังสือที่มีสาขามากที่สุดในประเทศ” พร้อมเปิดตัวโครงการ “มีน้อยอ่านมาก” และกิจกรรม “เพื่อน SE-ED” งานที่น่าทำที่สุดในโลกสำหรับวัยรุ่น SE-ED ชูยุทธศาสตร์ “ร้านหนังสือที่มีสาขามากที่สุดในประเทศ” พร้อมเปิดตัวโครงการ “มีน้อยอ่านมาก” และกิจกรรม “เพื่อน SE-ED” งานที่น่าทำที่สุดในโลกสำหรับวัยรุ่น