กรมพลศึกษา จัดทำโปสเตอร์แผ่นพับ เรื่อง ท่าบริหารกายรายวัน(V.2 ) และ "ทำท่านี้..ดีต่อเข่า"

08 May 2019
การเล่นกีฬา หรือการออกกำลังกาย ควรปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน จะช่วยให้มีสมรรถภาพทางกายที่ดี และสามารถผ่อนคลายอาการปวดเมื่อย จากการดำเนินชีวิตประจำวันหรือจากการทำงาน รวมถึงช่วยฟื้นฟูภาวะการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อได้กรมพลศึกษา จึงได้จัดทำแผ่นพับ "ทำท่านี้ดีต่อเข่า" และแผ่นพับ "ท่าบริหารกายรายวัน" เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านนำไปปฏิบัติต่อไปผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดสื่อได้ที่ .. www.dpe.go.th/article-preview-411291791793 และ www.dpe.go.th/article-preview-411291791793หรือติดต่อขอรับได้ที่ :คลินิกการกีฬา กรมพลศึกษาอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
กรมพลศึกษา จัดทำโปสเตอร์แผ่นพับ เรื่อง ท่าบริหารกายรายวัน(V.2 ) และ "ทำท่านี้..ดีต่อเข่า"
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit