Amarin Run : SAVE THE SEA ก้าวนี้เพื่อทะเล

18 Apr 2019
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) จัดงาน Amarin run : SAVE THE SEA ก้าวนี้เพื่อทะเล มหกรรมงานวิ่งครั้งใหญ่ ณ พุทธมณฑล (สาย 4) ในวันที่ 8 กันยายน 2562 พร้อมนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับ "กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพและออกกำลังกายมากขึ้น สำหรับการวิ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ก้าวเล็ก (5 KM) ค่าสมัคร 500 บาท, ก้าวใหญ่ (10 KM)ค่าสมัคร 600 บาท, ก้าวไกล (21 KM) ค่าสมัคร 750 บาท
Amarin Run : SAVE THE SEA ก้าวนี้เพื่อทะเล

สนใจสมัครได้ที่ http://www.jogandjoy.com/Amarin-Run-Save-the-sea-THA

สมัคร วันนี้ – 30 มิ.ย. 62

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง

Facebook Amarin Run

Website: www.jogandjoy.com

Tel. 0-2721-6009