ภาพข่าว: ทีซีซีเทครับรางวัล M&O (Data Center Award) จากสถาบัน Uptime

24 Apr 2019
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) โดย นายวรดิษฐ์ วิญญรัตน์ (ขวา) กรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน Uptime Institute Network APAC Conference พร้อมขึ้นรับรางวัลด้านการบริหารจัดการศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ หรือ Management and Operations (M&O) จาก Philip Hu (ซ้าย), Managing Director-North Asia, Uptime Institute โดยรางวัล M&O (Data Center Award) ดังกล่าวถือเป็นการยอมรับในความสามารถด้านการบริหารจัดการดาต้าเซ็นเตอร์ได้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
ภาพข่าว: ทีซีซีเทครับรางวัล M&O (Data Center Award) จากสถาบัน Uptime

ทีซีซีเทคนับเป็นองค์กรแห่งแรกของประเทศไทยที่ผ่านการรับรองและได้รับรางวัลจากสถาบัน Uptime Institute ด้าน M&O ซึ่งผ่านการตรวจสอบตามกระบวนการประเมินแบบอิสระ (stand-alone) เป็นไปตามกฎเกณฑ์ถึงในระดับความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน (Operational Excellence) ของโปรแกรม M&O ทั้งนี้โปรแกรมดังกล่าวของ Uptime Institute ยังเสริมให้ศูนย์บางนาดาต้าเซ็นเตอร์ของทีซีซีเทคสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและขับเคลื่อนเป้าหมายทางธุรกิจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการปฏิบัติงานโดยรวม นอกเหนือจากการเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายที่จัดโดย Uptime Institute ทีซีซีเทคยังได้มีโอกาสที่ดีในการร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความรู้และเชื่อมสัมพันธ์อันดีกับเหล่าสมาชิกผู้บริหารระดับสูง รวมถึงแขกรับเชิญทั่วเอเชีย-แปซิฟิก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย