ธนาคารเอชเอสบีซีจับมือมูลนิธิ EDF จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

18 Oct 2019
ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน"" ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ เปิดโอกาสให้อาสาสมัครบุคลากรของธนาคารได้ร่วมกันทำกิจกรรมช่วงวันหยุดร่วมพัฒนาโรงเรียนสุเหร่าเขียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 หนึ่งในโรงเรียนในโครงการ "Bank on a Bright Future" ภายใต้การสนับสนุนของ HSBC Youth Opportunities Programme ที่ช่วยพัฒนาความรู้และฝึกทักษะอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน 3,000 คนจากโรงเรียน 30 แห่งทั่วประเทศ โดยอาสาสมัครของธนาคารฯ ได้ร่วมกันทำสนามเด็กเล่น BBL (Brain-Based Learning) ตามหลักการพัฒนาสมอง จัดวิทยากรมาสอนนักเรียนระดับแกนนำเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์และการตลาดอีคอมเมิร์ซ รวมถึงฝึกฝนให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำขนมดอกจอก ทำไอศกรีมหลอด และทำโรตีนมแพะ เพื่ออาจเป็นอาชีพเสริมหารายได้พิเศษในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้มอบหนังสือและอุปกรณ์ของเล่นให้แก่โรงเรียนอีกด้วย
ธนาคารเอชเอสบีซีจับมือมูลนิธิ EDF จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

จากภาพ: นายอนรรฆ มุทิตาเจริญ (แถวยืนที่ 3 จากขวา) ผู้บริหารฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน ธนาคารเอชเอสบีซี พร้อมด้วย นางจุฑามาส เรืองวณิช (แถวยืนซ้ายสุด) ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ธนาคารเอชเอสบีซี นางสุดาพันธ์ ทวีธรรมสถิตย์ (แถวยืนที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจการเงินและตลาดทุนประเทศไทย ธนาคารเอชเอสบีซี ถ่ายภาพร่วมกับนายละออง กลมแป้น (แถวยืนที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าเขียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 นางสาวปภัสสร จุลสำลี (แถวยืนที่ 2 จากขวา) และนางสาวอิสา ทองนุช (แถวยืนขวาสุด) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการมูลนิธิ EDF และนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าเขียว ในโอกาสจัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน" ที่โรงเรียน ซึ่งมีอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

เกี่ยวกับมูลนิธิ EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2530 โดยมุ่งมั่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสในท้องถิ่นห่างไกลให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความรู้และอาชีพของนักเรียน นักศึกษา และชุมชน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.edfthai.org

เกี่ยวกับธนาคารเอชเอสบีซี

ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย เอชเอสบีซีเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทย เปิดสำนักงานให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2431 ธนาคารเอชเอสบีซีเปิดให้บริการด้านการเงินและการธนาคาร ทั้งบริการด้านเงินฝาก สินเชื่อธุรกิจ พาณิชย์ธนกิจ ธุรกิจสถาบันการเงิน บริการด้านบริหารเงินและตลาดทุน บริการหลักทรัพย์ บริการการค้าและเครือข่ายธุรกิจระหว่างประเทศ และบริการด้านการชำระเงินและบริหารเงินสดแก่ลูกค้าประเภทองค์กร

เกี่ยวกับเอชเอสบีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เอชเอสบีซี โฮลดิ้งส์ เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มเอชเอสบีซี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ กลุ่มเอชเอสบีซีให้บริการลูกค้าทั่วโลกใน 66 ประเทศและเขตปกครองทั้งในยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ เอชเอสบีซี เป็นสถาบันผู้ให้บริการด้านการเงินและการธนาคารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมีสินทรัพย์รวม 2,558 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ธนาคารเอชเอสบีซีจับมือมูลนิธิ EDF จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ธนาคารเอชเอสบีซีจับมือมูลนิธิ EDF จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ธนาคารเอชเอสบีซีจับมือมูลนิธิ EDF จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน