ภาพข่าว: จิตอาสา NPS ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในศาลาประชาคมชุมชน

21 Oct 2019
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยพนักงานจิตอาสาเอ็นพีเอสที่มีความเชี่ยวชาญด้านซ่อมบำรุงไฟฟ้า จัดกิจกรรม "เอ็นพีเอสรักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน" ปีที่ 6 (ครั้งที่ 67) โดยเข้าตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า พร้อมกับเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน ภายในศาลาประชาคมชุมชน บ้านบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพ ธิ จ.ปราจีนบุรี ทำให้สมาชิกในชุมชนที่มาใช้ประโยชน์ในศาลาประชาคมชุมชนยามค่ำคืนให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
ภาพข่าว: จิตอาสา NPS ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในศาลาประชาคมชุมชน