ภาพข่าว: TISCO Smart Health and Wealthy Plan

16 Oct 2019
ธนาคารทิสโก้ จัดกิจกรรม TISCO Smart Health and Wealthy Plan โดย วิทยากรรับเชิญ นพ.คณิน ไตรพิพิธสิริวัฒน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ รพ.บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ซ้าย) และ มาร์ช-จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล พรีเซนเตอร์ ประกันภัยโรคมะเร็ง ZERO CANCER (กลาง) ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความเสี่ยงของโรคมะเร็ง รวมถึงอัพเดทนวัตกรรม และแนวทางในการรักษา พร้อมแนะนำการวางแผนดูแลสุขภาพตนเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าเป็นจำนวนมาก ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์
ภาพข่าว: TISCO Smart Health and Wealthy Plan