ภาพข่าว: ทีซีซีเทค ร่วมมือกับ ไมโครซอฟท์ แชร์องค์ความรู้ไอที ภายใต้กิจกรรม DNG – On the Road

01 Oct 2019
ขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และคลาวด์ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในวงการเทคโนโลยีที่ส่งผลให้หลากหลายอุตสาหกรรมต้องปรับตัวในปัจจุบัน รวมถึงการบังคับใช้ของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ผู้นำการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานไอทีครบวงจร (Leading Integrated Technology Infrastructure Provider) จึงจัดกิจกรรม Digital Networking Group | DNG – On the Road: แชร์องค์ความรู้ "AI Cloud และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดย Microsoft" ณ ห้องสาธร ตึกเอ็มไพร ทาวเวอร์ ในการสัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในสามด้านคือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ภาพรวมของ Azure Data & AI และ Journey to Cloud
ภาพข่าว: ทีซีซีเทค ร่วมมือกับ ไมโครซอฟท์ แชร์องค์ความรู้ไอที ภายใต้กิจกรรม DNG – On the Road

โดยทีซีซีเทคได้รับเกียรติจากวิทยากร บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไมโครซอฟท์ สิงคโปร์ มาให้ความรู้ในงานครั้งนี้ ได้แก่ นางสาวรัชนี จณะวัตร ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาดิจิทัล (แถวหน้าที่ 5 จากซ้าย) นายเดซาเร็ก เทโส ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและองค์กรสัมพันธ์ (แถวหน้า ที่ 6 จากซ้าย) บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด นายแอรอน โครล Modern and Secure Workplace Architect (แถวหน้าที่ 4 จากซ้าย) วิทยากรในช่วง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และนายราฟเฟอร์ตี้ (แถวสองที่ 4 จากซ้าย) และนายบุนเต็ง (แถวสองที่ 2 จากซ้าย) MTC Technical Architect ให้เกียรติเป็นวิทยากรในช่วง ภาพรวมของ Azure Data & AI และ Journey to Cloud

ในงานสัมมนาครั้งนี้วิทยากรชำนาญการทุกท่านกล่าวถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีในแต่ละแขนง การที่ปัญญาประดิษฐ์และคลาวด์สร้างการเปลี่ยนแปลงและเสริมให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมถึงการที่การเปลี่ยนแปลงนั้นแทรกแซงข้อมูลส่วนบุคคลจึงเกิดการบังคับใช้พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยและทั่วโลก พร้อมด้วยนวัตกรรมและโซลูชั่นต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ได้พัฒนาขึ้น เพื่อปกป้องข้อมูลของธุรกิจและผู้ใช้งานให้ปลอดภัยจากผู้ประสงค์ร้าย ควบคู่ไปกับการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในยุคดิจิทัลนี้