ภาพข่าว: มกอช. สำรวจสินค้าเกษตรของไทยในโอมาน

04 Oct 2019
นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมคณะทำงาน สำรวจสินค้าเกษตรไทยในห้างสรรพสินค้าในประเทศโอมาน พบว่ามีผักและผลไม้ไทยวางจำหน่ายหลายชนิดเช่น พริก มะนาว คะไคร้ มังคุด ทุเรียน แก้วมังกร นอกจากนี้ รองเลขาธิการ มกอช.ให้ข้อเสนอแนะว่าสินค้าเกษตรไทยที่ส่งมายังต่างประเทศควรติดป้ายแสดงสินค้าให้ชัดเจนเพื่อบงบอกถึงคุณภาพและจะได้ไม่เสียโอกาสในการแข่งขันกับสินค้าของประเทศอื่นๆ
ภาพข่าว: มกอช. สำรวจสินค้าเกษตรของไทยในโอมาน