สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562

04 Oct 2019
ข้าวโพด : ราคาลดลง

สัปดาห์นี้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีการเก็บเกี่ยวอย่างต่อเนื่อง ผลผลิตข้าวโพดเข้าโรงงานอาหารสัตว์มากขึ้น ส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ ราคาลดลงจากหาบละ 534 บาท เป็นหาบละ 528 บาทด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 387.75 เซนต์/บุชเชล โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานตัวเลขสต๊อกข้าวโพด ณ วันที่ 1 กันยายน ที่ 2,114 ล้านบุชเชล ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ซึ่งอยู่ที่ 2,428 ล้านบุชเชล และลดลงจากที่ประกาศในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งประกาศไว้ที่ 2,445 ล้านบุชเชล โดยเกษตรกรเก็บเกี่ยวโพดฤดูกาล 2019/20 ไปแล้ว 11% ช้ากว่าค่าเฉลี่ยห้าปีซึ่งอยู่ที่ 19% เนื่องจากสัปดาห์นี้ฝนตกค่อนข้างมากในบริเวณพื้นที่เพาะปลูกหลัก ด้านอุปสงค์ของข้าวโพดสหรัฐฯ ยังล่าช้า ซึ่งยอดการส่งออกในสัปดาห์ล่าสุดต่ำกว่าช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา รวมถึงยอดการใช้ข้าวโพดสำหรับผลิตเอทานอล (Ethanol) ในเดือนสิงหาคมลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา 6% มีแนวโน้มราคาทรงตัว

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 14.00 บาทด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ราคาอยู่ที่ 913.75 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 305.6 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน สต๊อกถั่วเหลืองในสหรัฐฯ ณ วันที่ 1 กันยายน อยู่ที่ 913 ล้านบุชเชล ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 980 ล้านบุชเชล และลดลงจากรายงานในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 1,005 ล้านบุชเชล โดย USDA มีการปรับตัวเลขผลผลิตถั่วเหลืองฤดูกาล 2018/19 ลงเหลืออยู่ที่ 4,428 ล้านบุชเชล สำหรับถั่วเหลืองฤดูกาล 2019/20 เก็บเกี่ยวไปแล้ว 7% ช้ากว่าค่าเฉลี่ยห้าปีซึ่งอยู่ที่ 20% ด้านอุปสงค์จากจีนมีเข้ามาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองตลาดต่างประเทศน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ ตลาดซื้อขายปลาป่นในประเทศ มีการใช้เลี้ยงกุ้งในปริมาณน้อย ด้านการซื้อขายปลาป่นตลาดต่างประเทศ มีคำสั่งซื้อปลาป่นทยอยเข้ามาต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 36.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 33.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 30.70 บาทด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 30.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 27.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง

สัปดาห์นี้ การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศ ราคาลดลงเล็กน้อย โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ลดลงจากราคาตันละ 442 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 441 เหรียญสหรัฐฯ และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ลดลงจากราคาตันละ 399 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 398 เหรียญสหรัฐฯด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ สัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 1,210 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,080 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาอ่อนตัว

สัปดาห์นี้ตรงกับช่วงเทศกาลกินเจ ขณะที่โรงเรียนเริ่มทยอยปิดภาคเรียน และพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีภาวะฝนตกชุก ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประกาศ ณ วันพระที่ 28 กันยายน 2562 อยู่ที่กิโลกรัมละ 57-68 บาท ด้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรลดการนำสุกรเข้าเลี้ยงด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,400 บาท (บวก/ลบ 56)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาอ่อนตัว

เนื่องจากสัปดาห์นี้อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจ ประกอบกับโรงเรียนเริ่มทยอยปิดภาคเรียน ทำให้การบริโภคเนื้อไก่ลดลง ส่งผลให้ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อในสัปดาห์นี้ ยืนอ่อนที่กิโลกรัมละ 33 บาทด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 13.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ โรงเรียนเริ่มทยอยปิดภาคเรียน แต่ปริมาณการบริโภคไข่ไก่ยังสมดุลกับปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ส่งผลให้ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ยืนราคาที่ฟองละ 3.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว