ภาพข่าว: มูลนิธิรามาธิบดีฯ "มอบเงินบริจาคสมทบทุน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์"

08 Oct 2019
เมื่อเร็วๆ นี้ คุณเจริญ พร้อมด้วยคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี บริจาคเงิน 320,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสร้างอาคารโรงอาหาร ที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมรับมอบเงิน ณ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาพข่าว: มูลนิธิรามาธิบดีฯ "มอบเงินบริจาคสมทบทุน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์"