มกอช. สนับสนุนผู้ประกอบการไทย รุกตลาดโอมาน

07 Oct 2019
นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Thai Trade Exhibition Oman 2019 ซึ่ง มกอช. เข้าร่วมจัดนิทรรศการความปลอดภัยอาหารของไทย (Food Safety in Thailand) เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร เครื่องหมายรับรองความปลอดภัย ได้แก่ Q Organic Thailand และ ฮาลาลของไทย โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐาน แสดงแบบจำลองและฉายวีดีทัศน์กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยตั้งแต่ฟาร์ม จนถึงผู้บริโภค รวมทั้งแจกชิมผลไม้ปลอดภัยให้กับผู้ที่มาร่วมภายในงานนี้ด้วย โดยมี นายสุวัฒน์ แก้วสุข เอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ได้เข้ามาเยี่ยมชมบูท มกอช. ด้วย ณ Oman Convention & Exhibition Centre กรุงมัสกัตรัฐสุลต่านโอมาน ที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆ นี้
มกอช. สนับสนุนผู้ประกอบการไทย รุกตลาดโอมาน

งาน Thai Trade Exhibition Oman 2019 นี้ เป็นงานที่ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาครัฐแห่งรัฐสุลต่านโอมาน และเป็นงานแสดงสินค้าไทยหนึ่งเดียวในโอมานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและได้รับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชนโอมานอย่างกว้างขวาง ภายในงานได้รวบรวมสินค้าอาหารไทย สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม จากผู้ประกอบการไทย เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้เข้าชมงานจากทั่วภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมทั้งนักท่องเที่ยว ได้ร่วมเลือกซื้อเลือกชม และร่วมเจรจาการค้า อีกทั้งจัดเป็นเวทีใหญ่ที่เผยแพร่เอกลักษณ์ไทย อาหารไทย วิถีชีวิตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย ประชาสัมพันธ์สู่นักธุรกิจ คนท้องถิ่นโอมาน ชาวตะวันออกกลางและทั่วโลก

การเข้าร่วมจัดกิจกรรมและออกคูหาของ มกอช. ในงาน Thai Trade Exhibition Oman 2019 ในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสในการสร้างการรับรู้ด้านคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรไทย ภายใต้เครื่องหมาย Q และ Organic Thailand รวมถึงเครื่องหมายฮาลาล เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของไทย สร้างความเชื่อมั่นและยอมรับในคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรไทย และผู้เข้าร่วมงานรู้จัก เกิดความมั่นใจในการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารไทย ตลอดจนมีทัศนคติและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย

มกอช. สนับสนุนผู้ประกอบการไทย รุกตลาดโอมาน มกอช. สนับสนุนผู้ประกอบการไทย รุกตลาดโอมาน มกอช. สนับสนุนผู้ประกอบการไทย รุกตลาดโอมาน