“ประภัตร” เร่งรัดพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ ยกระดับให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมพื้นที่ทำเลทอง สั่งทุบหลายอาคารปรับแลนด์มาร์คใหม่หมด เสริมเป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทันสมัยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

30 Sep 2019
วันที่ 28 ก.ย. 62 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา และสะพานปลากรุงเทพ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยมี นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา คณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การสะพานปลา ให้การต้อนรับ ในการนี้รัฐมนตรีช่วยฯ ได้มอบนโยบายในการเร่งรัดพัฒนาพื้นที่ขององค์การสะพานปลากับสะพานปลากรุงเทพ ให้เป็นแหล่งตลาดสัตว์น้ำที่ทันสมัย ถูกสุขลักษณะ และมีมาตรฐานทัดเทียมกับตลาดสัตว์น้ำต่างประเทศ ที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมเมืองได้ เช่น ตลาดสัตว์น้ำประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศออสเตรเลีย เพื่อยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยตลาดกลางสัตว์น้ำและสินค้าสัตว์น้ำให้เป็นที่ยอมรับของประเทศผู้นำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ซึ่งตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางการค้าและแหล่งท่องเที่ยว จึงสามารถพัฒนาทั้งในเชิงธุรกิจและการท่องเที่ยว เน้นความทันสมัย มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นสากล และมีความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อม
“ประภัตร” เร่งรัดพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ ยกระดับให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมพื้นที่ทำเลทอง สั่งทุบหลายอาคารปรับแลนด์มาร์คใหม่หมด เสริมเป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทันสมัยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

"การหารือร่วมกับหัวหน้าส่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้ ได้รับทราบปัญหาและได้มอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว โดยจำเป็นต้องปรับรูปแบบอาคารเดิม หรือทุบอาคารที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในย่านนี้ พร้อมส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ทันสมัย รองรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค" นายประภัตร กล่าว

“ประภัตร” เร่งรัดพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ ยกระดับให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมพื้นที่ทำเลทอง สั่งทุบหลายอาคารปรับแลนด์มาร์คใหม่หมด เสริมเป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทันสมัยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค “ประภัตร” เร่งรัดพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ ยกระดับให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมพื้นที่ทำเลทอง สั่งทุบหลายอาคารปรับแลนด์มาร์คใหม่หมด เสริมเป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทันสมัยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค