สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารขององค์การยูเนสโก

22 Nov 2019
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ประกาศว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) วาระปี 2562-2566 นับเป็นครั้งที่ 4 ที่ UAE คว้าที่นั่งจาก 1 ใน 3 กลไกการบริหารหลักของ UNESCO และจะใช้โอกาสนี้ในการขับเคลื่อนภารกิจและเป้าหมายขององค์กรต่อไป

Her Excellency Noura Al Kaabi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการพัฒนาความรู้ นำคณะผู้แทนจาก UAE เข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญขององค์การ UNESCO ครั้งที่ 40 และพบปะกับเจ้าหน้าที่ รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีกระทรวงการศึกษา และหัวหน้าผู้แทนจากประเทศสมาชิกจำนวนมาก

การที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้รับคะแนนเสียงถึง 107 เสียง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาคมนานาชาติต่อบทบาทของ UAE ในการสนับสนุนหลักการก่อตั้งของ UNESCO ด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา และวัฒนธรรม

HE Noura Al Kaabi กล่าวว่า "การแต่งตั้ง UAE เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของ UNESCO สะท้อนถึงการยอมรับอย่างกว้างขวางต่อความพยายามอันโดดเด่นของเรา ในการยกระดับโครงการริเริ่มทางวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และการศึกษา ความสำเร็จที่สำคัญนี้แสดงถึงการยอมรับความเชื่อมั่นของเราที่มีต่อพลังของ UNESCO ในการสร้างสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก UAE ตอกย้ำความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติปี 2573 รวมถึงการทำงานร่วมกับรัฐสมาชิกเพื่อทำให้เกิดขึ้นจริงด้วยโครงการและการริเริ่มต่าง ๆ เราเปิดรับการเจรจา การแลกเปลี่ยน ตลอดจนการร่วมมือกับรัฐสมาชิกทุกแห่ง เพื่อแสวงหาทางออกที่ดีที่สุดที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนที่เรารับใช้"

ตลอดช่วง 4 ปีข้างหน้า UAE จะทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ของคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำให้ UNESCO มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2514 และเข้าเป็นสมาชิกขององค์กร UNESCO เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2515 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา UAE เข้าร่วมหลายโครงการของ UNESCO ตลอดจนบริจาคทุน และพัฒนาโครงการริเริ่มเกิดขึ้นภายในประเทศ เพื่อมุ่งสร้างประโยชน์แก่ผู้คนทั่วโลก ในปี 2561 UAE ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้บริจาคโดยสมัครใจอันดับ 6 ของ UNESCO และปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งสมาชิกของคณะกรรมการ UNESCO ทั้งสิ้น 6 คณะ นอกจากนี้ UAE ยังมีพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก 1 แห่ง มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อีก 8 รายการ เมืองที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมืองสร้างสรรค์จาก UNESCO อีก 2 แห่ง ตลอดจนก่อตั้งโรงเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับ UNESCO กว่า 120 แห่ง และเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์ระดับภูมิภาคเพื่อการวางแผนการศึกษา (RCEP) ภายใต้การอุปถัมภ์ของ UNESCO และโครงการริเริ่มอื่น ๆ อีกมากมาย

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1033666/UAE_UNESCO_Board.jpg