ภาพข่าว: ภาพบรรยากาศการรับเสด็จ "พระสันตะปาปาฟรังซิส "

25 Nov 2019
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ร่วมรับเสด็จ " พระสันตะปาปาฟรังซิส " ณ วัดคาทอลิกนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม
ภาพข่าว: ภาพบรรยากาศการรับเสด็จ "พระสันตะปาปาฟรังซิส "