ปฏิทินข่าว เหล็กสหวิริยาจัดติวเข้มเยาวชนบางสะพานสู่มหาวิทยาลัย

25 Nov 2019
กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ชวนน้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมติวเข้ม ภายใต้โครงการ "เติมความฝัน ปันความรู้" ปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Attitude Test : GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test : PAT) พร้อมสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มุ่งสู่อาชีพในฝัน โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์