พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ครั้งที่ 2 ความร่วมมือโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนไทยและต่างประเทศ ระหว่าง PAX Your Education EduDee และโรงเรียนชั้นนำในประเทศไทย

29 Nov 2019
เมื่อมกราคม 2562 ที่ผ่านมา เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท (EduDee) ในฐานะองค์กรประสานงานแทนองค์กรแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยได้จัดให้มีการลงนามในข้อตกลง (Memorandum of Understanding) เพื่อสถาปนาความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับนักเรียน เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งนักเรียนอเมริกันและนักเรียนไทย ระหว่างผู้บริหาร Program of Academic Exchange (PAX) แห่งสหรัฐอเมริกาและผู้บริหารจากโรงเรียนชั้นนำในประเทศไทยกว่า 20 แห่ง ทั้งนี้ EduDee มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะจัดการลงนามครั้งที่สอง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ครั้งที่ 2 ความร่วมมือโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนไทยและต่างประเทศ ระหว่าง PAX Your Education EduDee และโรงเรียนชั้นนำในประเทศไทย

ซึ่งในพิธีการลงนามครั้งนี้นางสุจิตรา ลออนวล ประธานสถาบัน EduDee นายแบรดลีย์ สมิธ (Mr. Bradley Smith) ประธานและผู้อำนวยการ PAX แห่งสหรัฐอเมริกา และนายเคิร์ท แวน ซีล (Mr. Kurt van Zyl) ผู้อำนวยการ Your Education แห่งประเทศนิวซีแลนด์ จะลงนามในข้อตกลง "ความร่วมมือโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารจากโรงเรียนกว่า 60 แห่งในประเทศไทย" ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง, กรุงเทพ เวลา 8.30 น. และ 12.00 น.

ข้อมูลเกี่ยวกับ PAX

PAX เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่องค์กรที่กระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาแต่งตั้งให้ดูแลโครงการแลกเปลี่ยนอันทรงเกียรติอย่าง Future Leaders Exchange (FLEX) และ เคเนดี้-ลูก้า Youth Exchange and Study (YES) แห่งรัฐบาลสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ PAX ยังได้รับการแต่งตั้งจากสำนักวัฒนธรรมและการศึกษากระทรวงการต่างประเทศ (ECA) ให้สามารถออกใบรับรอง สถานภาพการอยู่อาศัยสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน (J-1) (ฟอร์ม DS-2019) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญ เพื่อการยื่นขอวีซ่าในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

ข้อมูลเกี่ยวกับ Your Education

Your Education เป็นองค์กรโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมที่มีความรู้ด้านการแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวาง Your Education ก่อตั้งอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์งและได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของสภาการศึกษาวัฒนธรรมแห่งนิวซีแลนด์ ด้วยตัวแทนทั่วประเทศและทั่วโลกและประสบการณ์ที่กว้างขวางด้านการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยม Your Education มีความภาคภูมิใจที่จัดโครงการแลกเปลี่ยนในเชิงบวกและน่าจดจำ

ข้อมูลเกี่ยวกับ EduDee

EduDee เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรทางการศึกษาที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นและมีจุดมุ่งหมายร่วมกันที่จะช่วยสนับสนุนเยาวชนในการเปิดโลกกว้าง เติบโต และสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นบนโลก โดยการส่งเสริมความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เพื่อผลักดันให้ไปถึงขีดสุดของศักยภาพของเยาวชนแต่ละคนผ่านการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย ทีมเอ็ดยูดีมีประสบการณ์ด้านการศึกษามากกว่าสองทศวรรษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ด้านโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน