ภาพข่าว: ทีซีซีเทค จัดไอทีคลินิก เติมความรู้ด้านเทคโนโลยีให้ผู้แข่งขัน WIN WIN WAR Season 2

27 Nov 2019
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ร่วมให้การสนับสนุน C asean ในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านสู่รอบ 60 ทีม โครงการ Win Win War Thailand ต่อเนื่องเข้าสู่ซีซั่น 2 โดยเมื่อเร็วๆ นี้ OPEN-TEC (Inspired by TCC Technology) ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการตลาดในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย นายสุปรีย์ ทองเพชร (ที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท มอนติโวรี่ จำกัด นายขจร พีรกิจ (ที่ 2 จากขวา) ผู้เชี่ยวชาญสร้างสรรค์ประสบการณ์ดิจิทัล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และนายทวีศักดิ์ บัวรัตน์เจริญ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด (ลีพโซลูชั่น) จัดกิจกรรม IT Clinic ภายใต้หัวข้อ How to Make Profit in a Digital World ให้กับผู้เข้าแข่งขันฯ ที่ผ่านเข้าสู่รอบ 60 ทีม โดยในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจากนางต้องใจ ธนะชานันท์ (ตรงกลาง) กรรมการบริหาร C asean ขึ้นเวทีกล่าวต้อนรับและอธิบายถึงภาพรวมโครงการ Win Win WAR Thailand Season 2 พร้อมด้วย นางวลีพร สายะสิต (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) เป็นตัวแทนบริษัททีซีซีเทค กล่าวเปิดงานฯ โดยย้ำถึงบทบาทของเทคโนโลยีที่และการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้บริโภค ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจทุกขนาด รวมถึงองค์ความรู้จากวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมแชร์กลยุทธ์ แนวคิดและเทคนิคต่างๆ ที่จำเป็น ต่อการทำการตลาดหรือสร้างนวัตกรรมในยุคดิจิทัล จะช่วยทำให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถนำข้อมูลที่เกิดขึ้นบนเวทีนี้ ไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับผลิตภัณฑ์หรือโปรเจ็คของแต่ละทีม ฯลฯ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Auditorium ชั้น 10 C asean อาคาร CW Tower
ภาพข่าว: ทีซีซีเทค จัดไอทีคลินิก เติมความรู้ด้านเทคโนโลยีให้ผู้แข่งขัน WIN WIN WAR Season 2

เกี่ยวกับ OPEN-TEC

OPEN-TEC คือ ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Tech Knowledge Sharing Platform) ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งต่อภาคธุรกิจ การศึกษา และสังคม โดยถูกออกแบบให้เป็นเสมือน Corporate Innovation Lab เคลื่อนที่ ซึ่งจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมด้วยเทคโนโลยี เครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญ และองค์ความรู้หลากหลายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการสร้างเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ 3 มิติหลัก ได้แก่ 1. ด้านการสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) 2. ด้านการยกระดับดิจิตอลให้กับองค์กร (Digitalization) 3. ด้านการสร้างคุณค่าร่วมสู่การพัฒนาในวงกว้างเพื่อความยั่งยืนของชุมชน (Create Shared Value towards Sustainable Community)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.open-tec.com