ภาพข่าว: MTC จัดพิธี Topping of Ceremony เทปูนปิดโครงสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ (แห่งใหม่)

12 Nov 2019
คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร คุณดาวนภา เพชรอำไพ กรรมการผู้จัดการ , คณะผู้บริหารบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) ร่วมพิธีเทปูนปิดงานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร (Topping of Ceremony) ภายนอกบนดาดฟ้าชั้น 14 ของอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ บนถนนจรัญสนิทวงศ์ อาคารสำนักงานใหม่แห่งนี้ เป็นอาคารสีเขียว ซึ่งได้รับการรับรองว่าผ่านมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) จากสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (US Building Council) โดยการออกแบบ ตลอดจนกระบวนการก่อสร้างนั้น เน้นการให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง อาคารแห่งนี้ ยังได้รับรางวัล Best Commercial High-Rise Architecture Thailand จาก Asia Pacific 2019 Awards คาดเปิดใช้ใน ไตรมาส 2 ของปี 2563
ภาพข่าว: MTC จัดพิธี Topping of Ceremony เทปูนปิดโครงสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ (แห่งใหม่)