สหกรณ์ออมทรัพย์ เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จำกัด ฉลองครบรอบ 25 ปี

11 Nov 2019
สหกรณ์ออมทรัพย์ เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จำกัด ฉลองครบรอบ 25 ปี ด้วยการพาสมาชิกสหกรณ์ โดยมี แพทย์ พยาบาล และพนักงาน ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมต่างๆ โดยนายภุชงค์ ทองแตง ที่ปรึกษาสหกรณ์เครือรพ.พญาไท-เปาโล จำกัด และนายจิรภัทร ชาตะมีนา ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เครือรพ.พญาไท-เปาโลจำกัด พาเยี่ยมชม แนะนำที่ท่องเที่ยวไทย ชุมชนหมู่บ้าน เพื่อเชื่อมความสามัคคีในโครงการ 25 ปี สมาชิกสหกรณ์สัมพันธ์ ที่จังหวัดจันทบุรี
สหกรณ์ออมทรัพย์ เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จำกัด ฉลองครบรอบ 25 ปี

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อตอบแทนสมาชิกทุกท่าน และเพื่อสานสัมพันธ์ภายในองค์กรเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล

สหกรณ์ออมทรัพย์ เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จำกัด ฉลองครบรอบ 25 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จำกัด ฉลองครบรอบ 25 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จำกัด ฉลองครบรอบ 25 ปี