ภาพข่าว: บตท. เปิดบ้านต้อนรับธนาคารแห่งประเทศภูฏาน (Bank Of Bhutan) เข้าศึกษาดูงาน

05 Nov 2019
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายกรพล ชินพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารสินเชื่อ และนายปียุษ เตชะตระการธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและบริหารเงิน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก Bank Of Bhutan ประเทศภูฏาน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานธุรกรรม บตท. ด้านการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และการออกตราสารทางการเงินที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยหนุนหลัง กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อสังคมของ บตท. ด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) โดยร่วมมือกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ณ สำนักงาน บตท. อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ รัชดา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ภาพข่าว: บตท. เปิดบ้านต้อนรับธนาคารแห่งประเทศภูฏาน (Bank Of Bhutan) เข้าศึกษาดูงาน