ภาพข่าว: บตท. ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 (ABIS 2019)

04 Nov 2019
เมื่อวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2562 นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บตท. พร้อมด้วยนายกรพล ชินพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารสินเชื่อ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุม ASEAN Business and Investment Summit 2019 (ABIS 2019) ภายใต้หัวข้อ "Empowering ASEAN 4.0" และงาน ASEAN Business Awards (ABA) โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการดำเนินการของประชาคมอาเซียนในปี 2562 จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ภาพข่าว: บตท. ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 (ABIS 2019)