สมาคมนักเรียนเก่า Wharton จัดสัมมนาใหญ่ : Us foreign policies and Future of Asia 10 พ.ย.นี้

06 Nov 2019
หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่า The Wharton School University of Pennsylvania,USA : The Wharton Club of Thailand จัดงานสัมมนาใหญ่ Wharton Talks ภายใต้หัวข้อ "US Foreign Policies and Future of Asia" ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30 - 14:00น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ เพื่อวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและมองอนาคตของภูมิภาคเอเชีย โดยมี ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ ประธานสมาคมนักเรียนเก่า The Wharton School USA: The Wharton Club of Thailand กล่าวปาฐกถาเปิดงาน Dr.James G. McGann ผู้อำนวยการโครงการ Think Tanks และภาคประชาสังคมสถาบัน Lauder Institute of International Relations University of Pennsylvania, USA ให้เกียรติ บรรยายพิเศษ พร้อมด้วย ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล อดีตเอกอัครราชทูต ไทยประจำประเทศบราซิล และอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศอินโดนีเซีย และอดีตอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นผู้ร่วมสนทนาและดำเนินรายการพร้อมตอบข้อซักถามให้แก้ผู้ร่วมงาน สนใจติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]
สมาคมนักเรียนเก่า Wharton จัดสัมมนาใหญ่  : Us foreign policies and Future of Asia 10 พ.ย.นี้