“สถาบันอาชีวะศึกษา กำหนดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 13 สิงหาคมนี้”

07 Aug 2019
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สถาบันการอาชีวศึกษามีกำหนดจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-19.00 น. โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 3,642 คน แบ่งเป็นเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 198 คน เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 561 คน และปริญญาบัตรบัณฑิต จำนวน 2,883 ทั้งนี้ ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-026-5555 หรือ http://www.vec.go.th
“สถาบันอาชีวะศึกษา กำหนดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 13 สิงหาคมนี้”