ภาพข่าว: สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับธนาคารสมาชิก สานต่อโครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” ปีที่ 2 ส่งต่อความรู้ทางการเงินสู่คนรุ่นใหม่เพื่อสังคมที่มั่นคง

06 Aug 2019
(ลำดับภาพจากซ้าย: นายชาติชาย สุนทรเกียรติ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), นายแสงสูรย์ แสงประสิทธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโสบริหารโครงการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน), นางพาจนา รุจิเรข หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริการเครือข่ายการขายและที่ปรึกษาลูกค้ารายย่อย ทีเอ็มบี, นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการธนาคาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน), นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานโครงการฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี, นางสาวธัญฑิกา โพธิสมภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), นางสาวบุษกร ตรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย, ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี หัวหน้าคณะทำงานโครงการฯ, นายจิรวุธ เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพข่าว: สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับธนาคารสมาชิก สานต่อโครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” ปีที่ 2 ส่งต่อความรู้ทางการเงินสู่คนรุ่นใหม่เพื่อสังคมที่มั่นคง

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี ในฐานะประธานโครงการ "คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน" และนายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย พร้อมด้วย ดร. เบญจรงค์ สุวรรณคีรี หัวหน้าคณะทำงานโครงการฯ ร่วมกับผู้บริหารธนาคารสมาชิก เปิดตัวโครงการ "คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน" ปีที่ 2 นำอาสาสมัครพนักงานของธนาคารสมาชิกกว่า 600 คน เข้าฝึกอบรมเสริมทักษะการถ่ายทอดความรู้ทางการเงินส่วนบุคคลในรูปแบบเวิร์กชอปที่อาสาสมัครทุกคนได้มีโอกาสทดลองใช้สื่อการสอนต่างๆ แบบดิจิทัล หรือ Learning by Gaming ในกิจกรรม 'TRAIN THE TRAINER' เพื่อเป็นวิทยากรอาสาในการถ่ายทอดความรู้ทางการเงินให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

เกี่ยวกับโครงการ "คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน"

โครงการ "คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน" เป็นโครงการนำร่องที่จัดขึ้นในปี 2561 โดย สมาคมธนาคารไทย ตามแผนงาน Financial Literacy ซึ่งเป็น 1 ในแผนงานยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยความร่วมมือระหว่างธนาคารสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดความรู้ทางการเงินให้กับคนรุ่นใหม่ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ เข้าใจ และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงิน นอกจากนี้สมาคมธนาคารไทยยังตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการเงินที่ดีของคนไทยและมุ่งหวังให้เกิดสังคมที่มั่นคง จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยเน้นการถ่ายทอดความรู้ทางการเงินไปสู่นิสิต นักศึกษา ในรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด เพื่อปลูกฝังและวางรากฐานความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินสำหรับเตรียมความพร้อมในการวางแผนทางการเงิน ในอนาคตของวัยเริ่มต้นทำงาน