“งานสัตว์น้ำไทย 2019 (Thai Aqua Expo 2019)” ครั้งแรกของไทย 2-4 ธันวานี้ ที่ฉะเชิงเทรา

14 Aug 2019
ส.กุ้งตะวันออกไทย ผนึกกำลัง ชมรมสมาคมเกี่ยวข้องภาคตะวันออก กำหนดจัดงานยิ่งใหญ่ "สัตว์น้ำไทย 2019 (Thai Aqua Expo 2019)" ครั้งแรกของไทย 2-4 ธันวานี้ และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลกรณ-บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
“งานสัตว์น้ำไทย 2019 (Thai Aqua Expo 2019)” ครั้งแรกของไทย 2-4 ธันวานี้ ที่ฉะเชิงเทรา

บ่ายวันนี้ (พุธ 8 สิงหาคม 2562) – สมาคมกุ้งตะวันออกไทย โดย นางสาวพัชรินทร์ จินดาพรรณ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย นายบรรจง นิสภวาณิชณ์ ที่ปรึกษาสมาคม นายสมประสงค์ เนตรทิพย์ –นายอุดร ส่งเสริม –นายสุภกิจ ทองแตง อุปนายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา จ.ระยอง และ จ.ตราด (ตามลำดับ) นำทีมชมรมฯ สมาคมฯ ที่เกี่ยวข้องในภาคตะวันออก คณะกรรมการจัดงาน และนายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมแถลงข่าว กำหนดจัดงานยิ่งใหญ่ "สัตว์น้ำไทย 2019 (Thai Aqua Expo 2019)" หรือ "ไทย อะควา เอ็กซ์โป 2019" ในวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวพัชรินทร์ จินดาพรรณ เปิดเผยถึงการจัดงาน "สัตว์น้ำไทย 2019 (Thai Aqua Expo 2019)" ที่จะมีขึ้นนี้ว่า ถือเป็นครั้งแรกของไทย ที่เอาสัตว์น้ำเศรษฐกิจของไทยและส่วนเกี่ยวข้องมารวมกันเป็นหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ความรู้และข้อมูลทางวิชาการให้กับเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจในประเทศไทย ยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยไประดับโลก ส่งเสริมการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการตลาดสัตว์น้ำโลก และเป็นการสร้างความสามัคคีในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยให้เป็นหนึ่งเดียว

งาน"สัตว์น้ำไทย 2019 (Thai Aqua Expo 2019)" นี้ จะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 1. งานสัมมนาวิชาการ เพื่อให้ความรู้เกษตรกร 2. เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะกับผู้ค้าปัจจัยการผลิต ทั้งลูกพันธุ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตอื่นๆ และ 3. งานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา และเพื่อแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจ พี่น้องเกษตรกรผู้เพาะ ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งปลา กุ้ง หอย ปู และอื่นๆ และส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในงานนี้ ท่านจะได้รับสาระความรู้ ข้อมูลวิชาการต่างๆ จากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการตลาด ฯลฯ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชนิดต่างๆของประเทศ และเพื่อความสำเร็จความอยู่รอดอย่างยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรและทุกภาคส่วน นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย กล่าวเชิญชวน

“งานสัตว์น้ำไทย 2019 (Thai Aqua Expo 2019)” ครั้งแรกของไทย 2-4 ธันวานี้ ที่ฉะเชิงเทรา “งานสัตว์น้ำไทย 2019 (Thai Aqua Expo 2019)” ครั้งแรกของไทย 2-4 ธันวานี้ ที่ฉะเชิงเทรา