ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คว้ารางวัล Best Companies to Work for in Asia 2019 จาก HR Asia

13 Aug 2019
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารสมาชิกกลุ่มซีไอเอ็มบี กลุ่มการเงินชั้นนำของอาเซียน ได้รับรางวัล Best Companies to Work for in Asia 2019 จาก HR Asia รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ตัดสินโดยการประเมินระดับความผูกพันของพนักงาน ผ่านการสำรวจทีมีชื่อว่า "Total Engagement Assessment Model (TEAM)" ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อประเมินระดับความผูกพันของพนักงานในแต่ละองค์กรนั้นๆ และนำมาใช้ในการคัดสรรบริษัทที่ดีที่สุดและน่าทำงานด้วยในเอเชีย โดยมี นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นตัวแทนธนาคารรับมอบรางวัล พร้อมด้วยนางฮามิดาห์ นาไซอาดิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มซีไอเอ็มบี และคณะผู้บริหารของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เข้าร่วมงานเพื่อฉลองความสำเร็จรร่วมกัน งานจัดขึ้น ณ โรงแรมบางกอก มาริออท เดอะสุรวงศ์ เมื่อเร็วๆ นี้
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คว้ารางวัล Best Companies to Work for in Asia 2019 จาก HR Asia

อนึ่ง รางวัล Best Companies to Work for in Asia 2019 ในปีนี้มี 129 บริษัทจาก 20 อุตสาหกรรมได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล และมีเพียง 30 บริษัทที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

"รางวัลนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย ได้ดำเนินกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผลและทำให้องค์กรเป็นสถานที่ทำงานที่ส่งเสริมให้คนประสบความสำเร็จ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับกลุ่มซีไอเอ็มบี" นางฮามิดาห์ นาไซอาดิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มซีไอเอ็มบี กล่าว

"แม้ในทุกวันนี้เทคโนโลยีและดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการประกอบธุรกิจ และเปลี่ยนวิถีในการดำเนินธุรกิจของโลกในปัจจุบันนี้ แต่ 'คน' ยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในทุกองค์กร เรามีกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในเรื่องของคนเพื่อเตรียมความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตไปกับองค์กรอย่างยั่งยืน ความหลากหลายและการผสมผสานความแตกต่างให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญเสมอมา นอกจากนี้เรายังเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถที่หลากหลายของคนพิการ เราได้จ้างผู้พิการเพื่อทำงานให้กับชุมชนในจังหวัดต่างๆ จนได้รับรางวัลองค์กรที่ให้การสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจากนายกรัฐมนตรีเมื่อเร็วๆนี้" นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าว

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คว้ารางวัล Best Companies to Work for in Asia 2019 จาก HR Asia ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คว้ารางวัล Best Companies to Work for in Asia 2019 จาก HR Asia ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คว้ารางวัล Best Companies to Work for in Asia 2019 จาก HR Asia