เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สพฉ.เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรม CPR

24 Jul 2019
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้เตรียมจัดอบรม CPR ภาคประชาชนทั่วไปภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาทักษะด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการป้องกันเด็กจมน้ำร่วมกับจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งใน 30 โครงการเฉลิมพระเกียรติที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นแม่งาน โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ สระว่ายน้ำและอาคารศูนย์กีฬา กระทรวงสาธารณสุข
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สพฉ.เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรม CPR

เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกล่าวว่า ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับการฝึกอบรมความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) และที่สำคัญเด็กๆที่เข้าร่วมโครงการยังจะได้รับการสอนและการเพิ่มความรู้เรื่องการลอยตัวเพื่อป้องกันปัญหาการจมน้ำ เสียชีวิต โดยกิจกรรม จะจัดขึ้นใน วันที่ 26 ก.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข โดยตั้ง กลุ่มเป้าหมายตั้งต้น ภายใน 1 วัน ว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 1 พันคน แบ่งเป็นนักเรียน 500 คน อสม. 500 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายตั้งต้น หลังจากนั้นก็จะมีการขยายผลต่อไป เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกล่าวว่า เราตั้งเป้าขยายโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยจะเชิญภาคีเครือข่าย 10x10 หรือ 100 หน่วยงาน เพื่อเร่งขับเคลื่อน และสอนให้เป็นครูเพื่อไปสอนต่อ 10x100 ให้มีครู 1,000 คน และ มีผู้ช่วยครู 10x1000 ก็คือ 10,000 คน ไปสอนประชาชนอีกทอด ให้ประชาชนมีความรู้เพิ่มเป็น 10 หมื่น 10 แสน 10 ล้าน ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน 1 ปี และ 3 ปี เพราะฉะนั้นเป้าหมายคือ ประชาชน 10 ล้านคนจะต้องมีความรู้เรื่อง การปฐมพยาบาล CPR และ AED ซึ่งหากประชาชนมีความรู้เรื่องนี้ ก็จะสามารถไปประกอบเติมเต็ม ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิตได้

"ผมขอนำข้อมูลมาบอกพี่น้องประชาชนอีกรอบว่าเราจะจัดอบรมขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่จะถึงนี้ ณ สระว่ายน้ำและอาคารศูนย์กีฬา กระทรวงสาธารณสุข การอบรมจะจัด 2 รอบ โดยรอบที่ 1 ลงทะเบียนเวลา 10.00 น. และรอบที่ 2 ลงทะเบียนเวลา 14.00 น.ผมขอเชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ได้ที่ลิงค์ดังกล่าวนี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZr8CXk6KZQPpwlP00ff8JxgOfsnhAjAQj41b2srXiIcdQ4w/viewform?fbclid=IwAR32u_T7nblRoB6ct9RinMX_7br5REZDtZRDhFP9yFuYnEp6LaIrmMhVl_E หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 089-480-5969" เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะกล่าว