ภาพข่าว: สร้างความรักความสามัคคี

23 Jul 2019
เมื่อเร็วๆนี้ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างองค์กร กว่า 200 คน เข้ารับการอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" มีผู้ให้ความรู้คือวิทยากรจิตอาสา 904 วปร. "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 3/62 รุ่น "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับบุคลากรขององค์กร ณ ห้องประชุม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา
ภาพข่าว: สร้างความรักความสามัคคี