ภาพข่าว: ธนชาตจับมือ SME Thailand จัดสัมมนา “กล้า...ฉีกกรอบความคิด สร้างธุรกิจให้ก้าวหน้า” ติวเข้ม SME

16 Sep 2019
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โดย นายชัชวาลย์ เหลืองอ่อน (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส ธุรกิจสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก ร่วมกับ นายวินัย วิโรจน์จริยากร (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทเพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร SME Thailand จัดสัมมนาในหัวข้อ "กล้า...ฉีกกรอบความคิด สร้างธุรกิจให้ก้าวหน้า" ให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ SME โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและประกอบธุรกิจจนประสบความสำเร็จมาแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดในการกล้าคิด กล้าปรับ และกล้าเปลี่ยน ในการทำธุรกิจ SME อาทิ ศิรุวัฒน์ ชัชวาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจใหม่ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารแบรนด์ "ตำมั่ว", รวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด และ วีรพล สวรรค์พิทักษ์ CMO บริษัท La Nature จำกัด โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก งานดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้องออดิเทอเรียม ชั้น 5 อาคารสยามกลการ
ภาพข่าว: ธนชาตจับมือ SME Thailand จัดสัมมนา “กล้า...ฉีกกรอบความคิด สร้างธุรกิจให้ก้าวหน้า” ติวเข้ม SME

บุคคลในภาพ (ซ้ายไปขวา)

1. นายศิรุวัฒน์ ชัชวาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจใหม่ บริษัทเซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด และผู้บริหารแบรนด์ "ตำมั่ว", (มหาชน)

2. นายรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด

3. นายชัชวาลย์ เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการอาวุโส ธุรกิจสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

4. นายวินัย วิโรจน์จริยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทเพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

5. นายวีรพล สวรรค์พิทักษ์ CMO บริษัท La Nature จำกัด