ภาพข่าว: ซีพี-เมจิ ร่วมกับ จ.ปทุมธานี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ

23 Sep 2019
ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 700,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ซึ่งกำหนดให้เป็นวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี โดยกรมประมงได้ให้ทุกจังหวัด จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยขอความร่วมมือจากชาวประมง และประชาชนในการงดจับสัตว์น้ำทุกชนิด เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่กับประเทศไทยตลอดไป ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานี ประมงจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานเอกชน และประชาชน ได้ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำในปีนี้ โดยมี นายอภิชัย สาธิตเกษม ผู้จัดการแผนก บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด หรือ ซีพี เมจิ ในกลุ่มบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นตัวแทนบริษัท สนับสนุนผลิตภัณฑ์นมเมจิ แก่ นายธีรทัศน์ ศิริแดง ประมงจังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบให้แก่เยาวชนและประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างเสริมร่างกายให้แข็งแรงและเป็นกำลังใจในการทำความดีต่อไป ณ ท่าน้ำวัดชินวนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ภาพข่าว: ซีพี-เมจิ ร่วมกับ จ.ปทุมธานี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ภาพข่าว: ซีพี-เมจิ ร่วมกับ จ.ปทุมธานี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ภาพข่าว: ซีพี-เมจิ ร่วมกับ จ.ปทุมธานี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ภาพข่าว: ซีพี-เมจิ ร่วมกับ จ.ปทุมธานี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ