กรมประมง..เตรียมเปิดบ้านจัดงานแฟร์ “ชาตินิยมกะพงไทย” (Seabass Fair) เอาใจสายสุขภาพ..นำปลากะพงสด ไร้สาร จากขอบบ่อเกษตรกรส่งตรงถึงผู้บริโภค

23 Sep 2019
กรมประมง เตรียมจัดงาน "ชาตินิยมกะพงไทย" (Seabass Fair) วันที่ 25 – 26 กันยายน 2562 ณ บริเวณด้านหน้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ กรมประมง จำหน่ายปลากะพงขาวคุณภาพดี สด สะอาด อร่อย ไร้สารตกค้าง ราคาถูก จากเกษตรกรส่งตรงถึงผู้บริโภค หวังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระจายผลผลิตปลากะพงขาว 6,000 ตัน ช่วยแก้ปัญหาราคาปลากะพงขาวไทยตกต่ำ

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาปลากะพงขาวตกต่ำในขณะนี้ กรมประมง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมหารือหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ โดยในเบื้องต้น กรมประมงเตรียมจัดโครงการส่งเสริมการบริโภคปลากะพงขาวภายในประเทศ จำนวน 4 ครั้ง โดยครั้งแรก คือ งาน "ชาตินิยมกะพงไทย Seabass Fair" กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2562 ณ บริเวณด้านหน้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ กรมประมง

ภายในงานจะมีการจำหน่ายปลากะพงขาวที่เป็นผลผลิตจากเกษตรกรไทย ที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน GAP จากกรมประมง ไร้สารตกค้าง และราคาถูก อาทิ ปลากะพงสด ปลากะพงยักษ์ เนื้อปลากะพงสไลด์ติดหนัง ท้องปลากะพง แช่แข็ง ปลากะพงแล่ผีเสื้อพร้อมซอสน้ำปลาปรุงรส รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปในรูปแบบปลากะพงหวาน ขนมเทียนแก้วไส้ปลากะพง ปั้นสิบไส้ปลากะพง ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกภายในงานหลากหลายกิจกรรม ประกอบด้วย สาธิตการทำเมนูอาหารจากปลากะพงขาว โดย เชฟฟาง การแข่งขันปรุงอาหารจากปลากะพงขาว การแข่งขันขอดเกล็ด ปลากะพงขาว และ กิจกรรม Eat กะพง แหลกพุงไม่แตกอย่าหยุดกิน ฯลฯ ตลอดจน นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพการผลิตปลากะพงขาว ได้แก่ โครงการแปลงใหญ่ปลากะพงขาว กระบวนการผลิตปลากะพงขาวคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของปลากะพงขาว และเมนูแนะนำทำจากปลากะพงขาว

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสั่งจองผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าได้โดยการ Scan QR Code หรือ ลิงค์ URL : http://coastalaqua.fisheries.go.th/preorder/public/campaign/กะพงไทย%20Best%20Thai%20Seabass และขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมงาน และมาอุดหนุนสินค้าปลากะพงไทยจากเกษตรกรไทยส่งตรงถึงมือผู้บริโภคภายในงาน ในวันที่ 25 – 26 กันยายน 2562 ณ บริเวณด้านหน้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ กรมประมง (ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน) ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง