NIDA Business School X TeC เปิดตัวหลักสูตร “WIN” เดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการไทย ต่อยอดความคิด พาธุรกิจสู่ดิจิทัลยุคใหม่

23 Sep 2019
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับบริษัท TeC e-Business Center ศูนย์กลางการยกระดับผู้ประกอบการไทย ให้สามารถพัฒนาธุรกิจด้วยเครื่องมือดิจิทัล เปิดตัวหลักสูตร "WIN" หลักสูตรแรกจากความร่วมมือระหว่าง NIDA Business School และ TeC e-Business Center, Project Collaboration ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ "Alibaba Business School" หวังพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่ต้องการเอาชนะความท้าทายทางธุรกิจในยุคดิจิทัล ภายใต้แนวคิด WIN : Win The World Challenge of Digital Landscape ต่อยอดความคิด พลิกธุรกิจสู่ดิจิทัลยุคใหม่ ใน Episode: "Innovation Business Lesson Learn from China for New Business Enhancement" China 2020 ถอดบทเรียนผู้นำโลกธุรกิจดิจิทัล จากจีนสู่ไทยกับเทรนด์ที่ใคร ๆ ต่างต้องจับตามอง
NIDA Business School X TeC เปิดตัวหลักสูตร “WIN” เดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการไทย ต่อยอดความคิด พาธุรกิจสู่ดิจิทัลยุคใหม่

ภายใต้การผสมผสานอย่างลงตัวขององค์ความรู้เชิงทฤษฎี ที่ถ่ายทอดผ่านทางคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันการศึกษาชั้นนำและการถ่ายทอดประสบการณ์ กรณีศึกษาต่าง ๆ อันเป็นตัวอย่างจากการลงมือปฏิบัติจริงจากนักปฏิบัติชั้นยอดและผู้ที่ประสบความสำเร็จในแต่ละด้านของ Alibaba Business School และ TeC อีกทั้งยังเรียนเชิญวิทยากรพิเศษจากองค์กรธุรกิจชั้นนำของไทยที่ประสบความสำเร็จในประเทศจีนอย่าง King power click และ Namu life, Snailwhite (Beljing) มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และเป็นแรงบันดาลให้กับเหล่าบรรดาผู้ประกอบการไทย ให้กล้ายกระดับความคิดและพัฒนาธุรกิจ จนประสบความสำเร็จได้ในอนาคต ทำให้หลักสูตรนี้มีความครบเครื่องและตอบโจทย์สำหรับผู้ ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและเอาชนะความท้าทายทางธุรกิจได้อย่างแท้จริง

รศ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวถึงหลักสูตรความร่วมมือนี้ว่า "หลักสูตรนี้มีความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื่องจากเหล่าผู้ประกอบการต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจและรองรับการแข่งขันได้ในทุกสถานการณ์ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้กับการตลาดยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงการค้าแบบ E-Business ได้อย่างมืออาชีพ"

ด้าน นางสาวกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท TeC e-Business Center กล่าวว่า "การปรับตัวของธุรกิจยุคปัจจุบันต้องสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยทุกวันนี้มีศูนย์กลางคือประเทศจีน ดังนั้นการที่ได้ Alibaba Business School มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และความก้าวหน้าทางวิทยาการให้กับเหล่าผู้ประกอบการ และเจ้าของกิจการไทย ย่อมเป็นโอกาสดีที่ท่านจะได้เก็บเกี่ยวองค์ความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่าน เพื่อยกดับระดับธุรกิจด้วยเครื่องมือด้านดิจิทัลต่อไป"

ด้าน นายณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม นายกสมาคมดิจิทัลไทย หนึ่งในวิทยากรของหลักสูตรนี้กล่าวว่า "บทบาทของจีนในเวทีการค้าโลกเพิ่มความสำคัญขึ้นทุกขณะ เช่นเดียวกับบทบาทในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านดิจิทัลที่จีนประกาศความพร้อมมานานหลายปี การเรียนรู้จากความสำเร็จของธุรกิจจีนจึงเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจชาวไทยได้ดีที่สุด และจากประสบการณ์ที่ผมได้มีโอกาสร่วมงานและสัมผัสประสบการณ์ตรงกับทาง Alibaba ในฐานะสมาชิกมูลนิธิ Jack Ma Foundation ทำให้ยิ่งมั่นใจว่านี่จะเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยจะได้เรียนรู้จากผู้นำ e-commerce โลกและเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยไม่หยุดนิ่ง พร้อมปรับตัวก้าวทันโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

โดยผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับ TeC และ Alibaba Managerial Certification Program โดย Alibaba Business School โดยต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด และมีค่าใช้จ่ายตลอดการอบรม 79,000 บาท

สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคมนี้ โดยอบรมในวันอังคารที่ 12,19 และ 28-30 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร บุญชนะอัตถากร คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ www.tec.work/win หรือติดต่อศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน คณะบริหารธุรกิจ 02-7273973, 098-346-3513 Line: nidacec หรือ Email: [email protected]