ภาพข่าว: เอ็ม บี เค ร่วมแสดงจุดยืนการต่อต้านการคอร์รัปชัน “รวมพลัง อาสาสู้โกง”

24 Sep 2019
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) นำโดย นายเกษมสุข จงมั่นคง รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร ได้แก่ นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ (ที่ 5 จากซ้าย) นางชัชมาศ เหลืองศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 อาวุโส (ที่ 3 จากซ้าย) และ ตัวแทนพนักงานจากทุกหน่วยงาน ร่วมเดินขบวนเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ซึ่งจัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "รวมพลัง อาสาสู้โกง" แสดงจุดยืนต่อต้านการทุตริตทุกรูปแบบ พร้อมกับเครือข่ายพันธมิตรจากองค์กรภาครัฐและเอกชน 54 องค์กร ที่มาร่วมแสดงพลังอาสาสู้โกงและ ประกาศต่อสู้กับการทุจริตตามบทบาทของตัวเองอย่างคับคั่ง ณ อีเว้นท์ ฮอลล์ 101 ชั้น G ศูนย์นิทรรศการและ การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้
ภาพข่าว: เอ็ม บี เค ร่วมแสดงจุดยืนการต่อต้านการคอร์รัปชัน “รวมพลัง อาสาสู้โกง”