ภาพข่าว: เทเวศประกันภัย ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนห้องการศึกษาพิเศษ

09 Sep 2019
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย นางนวรัตน์ ทีฆเสนีย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการบุคคลและธุรการ จัดกิจกรรม "เทเวศประกันภัย พาน้องเที่ยว เสริมการเรียนรู้ สู่การพัฒนา" ปีที่ 8 นำนักเรียนห้องเรียนการศึกษาพิเศษโรงเรียนวัดมหาธาตุ และโรงเรียนราชบพิธ เรียนรู้และผจญภัยกับโลกใต้ท้องทะเล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนช่วยให้เด็กมีทักษะในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น พร้อมทั้งปรับตัวเข้าสู่สังคมภายนอกได้ดีมากยิ่งขึ้น ณ ซีไลฟ์ แบงคอก โอเชี่ยน เวิลด์
ภาพข่าว: เทเวศประกันภัย ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนห้องการศึกษาพิเศษ