ภาพข่าว: ดาว มอบเงินสนับสนุน 3 ล้านบาท เพื่อยกระดับ SMEs ไทย ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

12 Sep 2019
นายจิม ฟิทเทอร์ลิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดาว มอบเงินสนับสนุนจำนวน 3 ล้านบาท ให้กับพันธมิตรในโครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ได้แก่ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันพลาสติก และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยโครงการฯ ได้สนับสนุนการจัดทำคู่มืออุตสาหกรรม 4.0 ให้กับรัฐบาล มีเป้าหมายที่จะยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของ SMEs ไทยเพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 และดำเนินธุกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมทั้งวางแผนพัฒนาเชิงลึกให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมอาหารกว่า 20 โรงงาน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหลักการบริหารจัดการด้านลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการผลิต และ Internet of Things (IoT) ผ่านการอบรมและให้คำปรึกษาเชิงลึกระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2562 - 2563
ภาพข่าว: ดาว มอบเงินสนับสนุน 3 ล้านบาท เพื่อยกระดับ SMEs ไทย ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1. นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

2. นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

3. นายโจนาธาน เพนไรซ์ ประธานบริษัท ดาว ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

4. นายจิม ฟิทเทอร์ลิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดาว

5. นายมนตรี ชำนาญโรจน์ รักษาการผู้อำนวยการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

6. ดร.ฉัตรชัย มีโภคา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลยุทธ์อุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก

7. ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

8. รศ.ดร. ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกี่ยวกับ 'ดาว'

บริษัท ดาว (Dow) ผสานรวมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาโซลูชั่นด้านวัสดุศาสตร์ที่ดีเยี่ยมซึ่งจำเป็นต่อความก้าวหน้าของมนุษย์ มีเครื่องมือที่แข็งแกร่งและครอบคลุมที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม การบูรณาการฝ่ายผลิต ขนาดของธุรกิจ และศักยภาพด้านการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นช่วยให้เราสามารถตอบโจทย์ปัญหาระดับโลกที่ซับซ้อนได้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านวัสดุชั้นสูง สารตัวกลาง และธุรกิจพลาสติกระดับอุตสาหกรรมชั้นนำที่ครบวงจรและเน้นการตอบสนองตลาดเป็นหลักของดาว พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่เน้นเทคโนโลยี ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายสำหรับลูกค้าในตลาดที่มีอัตราเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ โครงสร้างพื้นฐาน และการดูแลผู้บริโภค ดาว เป็นบริษัทในเครือของ ดาวดูปองท์ (NYSE: DWDP) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นที่ประกอบด้วยบริษัท ดาว และ ดูปองท์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างบริษัทมหาชนที่แข็งแกร่งและเป็นอิสระทั้งสามด้าน ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร วัสดุศาสตร์ และผลิตภัณฑ์พิเศษ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.dow.com