สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 26-30 สิงหาคม 2562

02 Sep 2019
ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

เนื่องจากพายุโซนร้อนโพดุลเข้าสู่ประเทศไทย ทำให้มีฝนตกหนัก กระทบการเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้าสู่โรงงานอาหารสัตว์น้อยลง ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ปรับเพิ่มขึ้น จากหาบละ 549 บาท เป็นหาบละ 561 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาอยู่ที่ 362.75 เซนต์/บุชเชล ราคาข้าวโพดแข็งตัวขึ้น เนื่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา พร้อมกับคณะบริหารมีแผนเพิ่มการใช้ปริมาณเอทานอล (Ethanol) ในประเทศ โดยจะประกาศแผนการดำเนินงานให้ทราบในไม่กี่สัปดาห์นับจากนี้ ซึ่งจะส่งผลให้อุปสงค์สำหรับข้าวโพดเพื่อนำไปใช้ผลิตเอทานอลในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ National Corn Growers Association (NCGA) รายงานว่าญี่ปุ่นตกลงเปิดโอกาสให้สินค้าทางการเกษตรของสหรัฐฯ เข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นมากขึ้น ซึ่งจะสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรรวมถึงข้าวโพดของสหรัฐฯ ในอนาคต อย่างไรก็ตามปัจจุบันการส่งออกข้าวโพดจากสหรัฐฯ ฤดูกาล 2018/19 ยังคงล่าช้า แนวโน้มราคาทรงตัว แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 14.00 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาอยู่ที่ 852.75 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาอยู่ที่ 294 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน โดยสหรัฐฯ อ้างว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จีนได้ติดต่อและเสนอให้กลับมาเจรจาทางการค้ากันอีกครั้ง ในขณะที่รัฐบาลจีนเองยืนยันว่าไม่มีการติดต่อไปยังสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดความกังวลว่าอาจจะยังไม่มีการเจรจาระหว่างสองประเทศเกิดขึ้นในช่วงนี้ และทำให้สงครามการค้าตึงเครียดต่อไป ส่วนสภาพอากาศในบริเวณพื้นที่เพาะปลูกหลักของสหรัฐฯ คาดว่าจะได้รับปริมาณฝนที่เพียงพอ และอุณหภูมิที่ไม่สูงเกินไป ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับดิน และเนื่องจากการเพาะปลูกที่ล่าช้าในปีนี้ ระยะการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองจะต้องขยายเวลาออกไปหลังเดือนตุลาคม อาจทำให้ต้นถั่วเหลืองได้รับผลกระทบจากน้ำค้างแข็ง (Frost) ได้

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองตลาดต่างประเทศน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ตลาดปลาป่นในประเทศ รวมถึงตลาดส่งออกในสัปดาห์นี้ ปริมาณความต้องการใช้ปลาป่นทรงตัว ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 37.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 34.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 31.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 31.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 28.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

ราคาซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากตันละ 446 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 447 เหรียญสหรัฐฯ และ ปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 387 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 398 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศราคาทรงตัว โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคากระสอบละ 1,230 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,050 บาท เป็นกระสอบละ 1,080 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 66-75 บาท โดยภาครัฐและเอกชนยังคงเฝ้าระวังโรค ASF ในสุกรอย่างเข้มงวด ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,600 บาท (บวก/ลบ 64)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

ราคาไก่เนื้อในสัปดาห์นี้ทรงตัว จากการบริโภคและปริมาณผลผลิตที่สมดุลกัน โดยราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 37 บาท ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 14.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ยืนราคาอยู่ที่ฟองละ 3.00 บาท โดยการบริโภคและปริมาณผลผลิตไข่ไก่อยู่ในภาวะที่สมดุลกัน

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว