สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 2-6 กันยายน 2562

06 Sep 2019
ข้าวโพด : ราคาลดลง

ฝนลดลงในบางพื้นที่ เกษตรเก็บเกี่ยวผลผลิตมากขึ้น พ่อค้าเริ่มส่งผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้าตลาด จึงทำให้มีผลผลิตเข้าสู่โรงงานอาหารสัตว์มากขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ลดลงจากหาบละ 561 บาท เป็นหาบละ 552 บาท ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 4 กันยายน 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 358.5 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่อ่อนตัวลง โดยหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา อากาศบริเวณพื้นที่เพาะปลูกหลักอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จึงมีการคาดการณ์ว่าน้ำในดินจะเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดไปจนถึงระยะเต็มวัย และไม่มีความเสี่ยงจากน้ำค้างแข็ง (Frost) แต่ตลาดยังกังวลถึงผลผลิตฤดูกาล 2019/20 เนื่องจากเกิดน้ำท่วมในช่วงเริ่มการเพาะปลูก ส่งผลให้ข้าวโพดเจริญเติบโตล่าช้า ด้านอุปสงค์ข้าวโพดสหรัฐฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศยังช้า โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานยอดการใช้ข้าวโพดสำหรับผลิตเอทานอล (ethanol) ของเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 450.8 ล้านบุชเชล ซึ่งต่ำที่สุดตั้งแต่ปี 2015 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน โดยแนวโน้มราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สหรัฐฯ ทรงตัวแนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 14.00 บาท ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 4 กันยายน 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 875.5 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ราคาอยู่ที่ 298.5 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาถั่วเหลืองแข็งตัวขึ้น ถึงแม้ว่าสภาพอากาศบริเวณพื้นที่เพาะปลูกหลักในสหรัฐฯ มีเกณฑ์ที่ดีในสัปดาห์ที่ผ่านมา และคาดว่าจะคงสภาพที่ดีไปจนถึงสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ยังคงการประเมินถั่วเหลืองไว้ในระดับเดิมที่ 55% ด้านอุปสงค์ถั่วเหลืองสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ค่อนข้างดีเนื่องจาก USDA รายงานยอดการแปรรูปถั่วเหลืองเป็นถั่วเหลืองบด (Soybean Crush) ของเดือนกรกฎาคมที่ 179.5 ล้านบุชเชล ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน และสูงกว่ายอดที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้มียอดการสั่งซื้อถั่วเหลืองจากเม็กซิโกสำหรับการนำส่งในฤดูกาล 2019/20 เข้ามาจำนวน 451,766 ตันแนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองตลาดต่างประเทศน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ตลาดปลาป่นในประเทศ และตลาดส่งออกปลาป่นโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 37.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 34.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 31.70 บาทด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 31.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 28.70 บาทแนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

ในสัปดาห์นี้ ราคาซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 447 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 449 เหรียญสหรัฐฯ และ ปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาจากตันละ 398 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 399 เหรียญสหรัฐฯ ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศราคาทรงตัว โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคากระสอบละ 1,230 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,080 บาทแนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาอ่อนตัว

สัปดาห์นี้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ อ่อนตัวลงที่กิโลกรัมละ 61-73 บาท โดยตลาดการค้าทุกภูมิภาคยังคงขาดปัจจัยบวก ขณะที่ภาครัฐและเอกชนยังคงเฝ้าระวังการป้องโรค ASF ในสุกรอย่างเข้มงวด ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,600 บาท (บวก/ลบ 64)แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาอ่อนตัว

ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ในสัปดาห์นี้ยืนอ่อน จากกิโลกรัมละ 37 บาท เป็นกิโลกรัมละ 36 บาท เนื่องจากฝนตก การจับจ่ายในสัปดาหนี้จึงลดลง ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 14.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28 บาทแนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

การบริโภคและปริมาณผลผลิตไข่ไก่ในสัปดาห์นี้สมดุลกัน ส่งผลให้ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ทรงตัวที่ฟองละ 3.00 บาทแนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว