ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อนุรักษ์แม่น้ำปราจีนบุรี

30 Aug 2019
ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับอำเภอศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าตูม จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้ง พันธุ์ปลา รวมทั้งสิ้น 600,000 ตัว อาทิ ปลายี่สก ปลาสวาย ปลาตะเพียน เป็นต้น ณ บริเวณเขื่อนบ้านท่าตูม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพัฒนาระบบนิเวศในแม่น้ำปราจีนบุรี อันเป็นการอนุรักษ์แม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวปราจีนบุรีให้คงอยู่สืบไป โดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตูม พี่น้องประชาชนชาวศรีมหาโพธิ และพนักงานกลุ่มดั๊บเบิ้ล เอ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้
ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อนุรักษ์แม่น้ำปราจีนบุรี