อรินแคร์ (ARINCARE) คิวคิว (QueQ) จับมือองค์กรพันธมิตร เดินหน้าระบบใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ รับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน พร้อมระบบคิวอัจฉริยะ ลดความแออัดในโรงพยาบาลทั่วจังหวัดปราจีนบุรี

29 Aug 2019
อรินแคร์ (Arincare) ร่วมกับ คิวคิว (QueQ) สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานส่งเสริมนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) และสมาคมสตาร์ทอัพไทย (TTSA) จับมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี นำนวัตกรรมช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล ด้วยระบบคิวอัจฉริยะ พร้อมด้วยระบบใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Prescription) คนไข้รับยาได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน เพิ่มความสะดวกให้ประชาชน ลงพื้นที่จริงนำร่องโรงพยาบาลทั่วจังหวัดปราจีนบุรีภายสิ้นปี 2562 นี้
อรินแคร์ (ARINCARE) คิวคิว (QueQ) จับมือองค์กรพันธมิตร เดินหน้าระบบใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ รับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน พร้อมระบบคิวอัจฉริยะ ลดความแออัดในโรงพยาบาลทั่วจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล พร้อมด้วยนายแพทย์โชคชัย สาครพาณิช สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดตัวโครงการ "ปราจีนบุรี เมืองสุขภาพดี" ภายใต้แนวคิด Prachinburi Medical Innovation District (PMID) เน้นการทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพด้าน Healthcare นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีลงพื้นที่จริงเพื่อช่วยแก้ปัญหาสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชน โดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วนเรื่องความแออัดในโรงพยาบาลซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนจำนวนมาก

โครงการมุ่งเน้นการแก้ปัญหาสองจุดหลัก จุดแรกคือปัญหาการจัดการคิวในโรงพยาบาล ทั้งคิวการรอพบแพทย์และคิวรอรับยาหน้าห้องยา ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดได้ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลและบริษัท คิวคิว จำกัด ผู้นำด้านระบบคิวอัจฉริยะในการพัฒนาระบบ QueQ Hospital Solution โดยให้ผู้ป่วยสามารถที่จะใช้ Mobile Application ในการจองคิวล่วงหน้าจากที่บ้าน ไม่ต้องมานั่งรอเสียเวลาที่หน้าห้องตรวจนานๆ และยังช่วยให้พยาบาล และคุณหมอ สามารถตรวจสอบคิวทั้งหมดในแผนก ได้แบบเรียลไทม์ ส่วนในฝั่งของโรงพยาบาลเองนั้นสามารถที่จะตรวจสอบการแน่นขนัด เห็นจุดที่มีปัญหา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของการบริการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ได้พร้อมให้บริการในหลายๆแผนกของทั้ง 6 โรงพยาบาลแล้ว และคาดว่าจะขยายผลไปยังทุกแผนกภายปีนี้

และในจุดที่สองคือการลดปัญหาความแออัดในโรงพยาบาลด้วยการเปิดให้คนไข้ไปรับยาจากเภสัชกรที่ร้านขายยาใกล้บ้านได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล โดยทางโรงพยาบาลในจังหวัดจะทำงานร่วมกับบริษัท อรินแคร์ ผู้ให้บริการแพล็ตฟอร์มบริหารจัดการเภสัชกรรมครบวงจร ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยเภสัชกรและผู้ประกอบการร้านขายยา สามารถบริหารคลังยา จ่ายยา เก็บประวัติคนไข้ รวมถึงเชื่อมต่อส่งตัวคนไข้ไปยังสถานพยาบาลเพื่อรักษาต่อ ภายใต้แนวคิด "Digital Pharmacy Solution" ซึ่งในปัจจุบันมีเครือข่ายร้านขายยาทั่วประเทศครบทุกจังหวัด ในการพัฒนาระบบเพื่อให้แพทย์และเภสัชกรห้องยาของโรงพยาบาลทั่วทั้งจังหวัดสามารถออกใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Prescription) เพื่อให้คนไข้สามารถไปรับยาและเติมยา (refill) ได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านหรือสถานที่ที่สะดวก ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาโรงพยาบาล สร้างความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แก้ปัญหาความแออัดในโรงพยาบาลได้อย่างยั่งยืน

โดยการแก้ปัญหาทั้งสองจุดนี้จะช่วยลดปัญหาความแออัดในโรงพยาบาลได้อย่างแท้จริง มุ่งเห็นผลและทำได้จริงทุกโรงพยาบาลในจังหวัดปราจีนบุรีภายในสิ้นปี 2562 นี้ นอกจากโครงการนี้จะเป็นการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยแก้ปัญหาระดับชุมชนได้จริง ยังได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมไทยเทคสตาร์ทอัพ ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสตาร์ทอัพเป็นไปได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว เป็น Quick Win ที่ใช้เวลาทำงานน้อยกว่าระบบการจัดซื้อจัดจ้างปกติที่ภาครัฐต้องทำเอง

ในช่วงบ่าย มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการผลักดัน จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็น PMID (Prachinburi Medical Innovation District) ณ หอประชุมอภัยภูเบศรชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธาน และลงนามในความร่วมมือนี้ มีเป้าหมายในการ "สร้างของจริง" ที่ใช้งานได้ และวัดผลได้จริง เพื่อสร้างปราจีนบุรีเป็นเมืองตัวอย่าง ของการนำนวัตกรรมจาก สตาร์ทอัพ สัญชาติไทย มาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

อรินแคร์ (ARINCARE) คิวคิว (QueQ) จับมือองค์กรพันธมิตร เดินหน้าระบบใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ รับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน พร้อมระบบคิวอัจฉริยะ ลดความแออัดในโรงพยาบาลทั่วจังหวัดปราจีนบุรี