มกอช. ร่วมประชุม IHAF BoD ครั้งที่ 7 เจรจรา UAE ดัน “สกอท.” เป็นหน่วยรับรองฮาลาลสำเร็จ

19 Feb 2020
มกอช. ร่วมประชุม IHAF BoD ครั้งที่ 7 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ยกระดับ สู่องค์การผู้นำด้านฮาลาลระดับสากล พร้อมเจรจรา UAE ดัน "สกอท." เป็นหน่วยรับรองฮาลาลสำเร็จ คาดเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าฮาลาลไทย 1,000 ล้าน/ปี
มกอช. ร่วมประชุม IHAF BoD ครั้งที่ 7 เจรจรา UAE ดัน “สกอท.” เป็นหน่วยรับรองฮาลาลสำเร็จ

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า หลังจากได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงานฮาลาล (International Halal Accreditation Forum, IHAF) ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร (Board of Director, BoD) อีกหนึ่งวาระ ในโอกาสนี้ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร (IHAF BoD) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี Mr Mohammed AL Shehhi จาก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยรับรองระบบงานจากกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ และประเทศสมาชิก 7 ประเทศ เข้าร่วมประชุมณ โรงแรม Grand Hyatt Dubai รัฐดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยได้ร่วมพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และกำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน สำหรับการเป็นองค์การผู้นำด้านฮาลาลในระดับสากล และยังพิจารณาการแต่งตั้งประธาน IHAF (IHAF Chairman) และ การรับสมาชิก IHAF ใหม่ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การความร่วมมือกลุ่มประเทศอิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation, OIC) ในการปรับประสานด้านมาตรฐานฮาลาล และสร้างการยอมรับใบรับรองมาตรฐาน เพื่อลดภาระที่มีต่อผู้ประกอบการผลิตสินค้าฮาลาลไทยที่ต้องปฏิบัติหลายมาตรฐาน และลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการตรวจสอบและรับรอง ณ ประเทศปลายทาง อันจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการนำเข้าและส่งออกฮาลาลระหว่างประเทศ

"ที่ผ่านมา ไทยประสบปัญหาไม่สามารถส่งออกสินค้าอาหารฮาลาล โดยเฉพาะสินค้าไก่และผลิตภัณฑ์ ไปยัง UAE ได้ เนื่องจาก สกอท. ยังไม่ผ่านการตรวจรับรองระบบงานในขอบข่ายดังกล่าว ตามข้อกำหนดใหม่ของ UAE แต่จากการนำทีมเจรจา โดย มกอช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อปลายเดือนกันยายน 2562 และสามารถบรรลุข้อตกลงการเจรจา โดยฝ่าย UAE ตอบรับข้อเสนอฝ่ายไทย ได้เร่งจัดส่งทีมตรวจประเมินของ UAE มาตรวจประเมิน สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท. CICOT) ซึ่งเป็นหน่วยรับรองสินค้าฮาลาลไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารองค์การศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 และในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สกอท. ได้รับการรับรองระบบงาน เป็นหน่วยรับรองฮาลาลตามมาตรฐาน UAE.S 2055-2: 2015 และ OIC/SMIIC 1: 2019 ในขอบข่าย C, D, E, Lจาก Emirates International Accreditation Centre (EIAC) เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งคาดการณ์ว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าฮาลาลไทย จำนวนมากกว่า 1,000 พันล้านบาทต่อปี จะกลับคืนมา"เลขาธิการ มกอช. กล่าว

มกอช. ร่วมประชุม IHAF BoD ครั้งที่ 7 เจรจรา UAE ดัน “สกอท.” เป็นหน่วยรับรองฮาลาลสำเร็จ มกอช. ร่วมประชุม IHAF BoD ครั้งที่ 7 เจรจรา UAE ดัน “สกอท.” เป็นหน่วยรับรองฮาลาลสำเร็จ มกอช. ร่วมประชุม IHAF BoD ครั้งที่ 7 เจรจรา UAE ดัน “สกอท.” เป็นหน่วยรับรองฮาลาลสำเร็จ